Pravidla oddlužení u důchodců

Lidé, kteří mají dluhů více, než jsou schopni kdy splatit přibývá. Tato skupina je i mezi seniory. A není malá. Pomoci ji může institut oddlužení. Nejde však o nic lehkého ani banálního. Proto se dnes na tyto pravidla u seniorů podíváme. Pojďme na to!

U seniorů „jen“ tři roky

Letošní červen byl u hlediska oddlužení důležitým milníkem. Změnily se totiž podmínky. Pro oddlužení seniorů je potřeba tříletá doba. Na rozdíl od mladších dlužníků. Ze všeho nejdřív se zpeněží majetková podstata. Prodá se tedy váš majetek. Ne však cokoli. Například o střechu nad hlavou nepřijdete. Jde jen o nadstandartní věci. Například tedy umělecká díla, luxusní elektroniku, vozy a podobně. Nemovitosti lze prodávat stejně, avšak chystá se nařízení vlády, které má omezit prodávání střechy nad hlavou. Je-li však nemovitost v zástavě, může jej věřitel (například banka) zpeněžit libovolně.

Nezabavitelné minimum

Pro seniory pak bude příjmem penze, která bude však osekaná díky exekuci na nezabavitelné minimum. Zbytek se automaticky strhne ve prospěch věřitelů a insolvenčního správce. Ten si každý měsíc nechá 1089 Kč nebo 1634 K4 (při oddlužování manželů). Zbytek jde věřitelům. Tento zbytek musí být minimálně stejně vysoký, jako díl poplatků správci. Ono nezabavitelné minimum se pak určuje dle tabulky, která bude zmíněna níže. Všechny peníze nad toto minimum dáváte správci a věřitelům. Ať si již přivyděláte nebo pobíráte jen onu penzi. Nezabavitelné minimum je následující:

  1. příjem 10 000 Kč: 7620 Kč ( 8692 Kč u manželů),
  2. 15 000 Kč: 9282 Kč ( 10 358 Kč),
  3. 20 000 Kč: 10 954 Kč (12 024 Kč),
  4. nad 26 000 Kč: 12 859 Kč (u manželů nad 28 000 Kč: 14 466 Kč ).

Konec insolvence

Konec oddlužení pak po naplnění jedné z následujících podmínek:

  1. pokud dlužník splatil celý svůj dluh,
  2. pokud během 3 let dlužník uhradil více jak 60 % dluhů,
  3. pokud senior splácel 3 roky a vynaložil veškeré úsilí k tomu, které bylo možné spravedlivě požadovat.
Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.