I zvýšení nájemného musí podléhat určitým pravidlům

V České republice žije drtivá většina mladých lidí v pronajatých bytech nebo domech, protože si nákup vlastních obytných prostor vzhledem k vysokým cenám a hypotečním podmínkám nemohou dovolit. Ani nájem ovšem nemusí být vždy tou jednodušší a nejlevnější variantou. Každý pronajímatel má totiž pochopitelně právo manipulovat s výší nájemného, ať se to nájemníkovi líbí či nikoli. Nemůže však k tomuto kroku přistoupit, kdykoli se mu zachce. Existují totiž jasná pravidla stanovená nájemní smlouvou a zákonem, která se za všech okolností musejí dodržovat. Pojďme si proto tuto problematiku rozebrat poněkud podrobněji.

Případy, kdy může majitel bytu zvýšit nájemné

Vztahem mezi pronajímatelem a nájemníkem se detailně zabývá občanský zákoník. V něm jasně stojí, že pokud se majitel bytu rozhodne zvýšit nájemné na částku obvyklou pro konkrétní lokalitu, má na to ze zákona právo. V případě smlouvy na dobu určitou, která se v dnešní době vyskytuje mnohem častěji, navrhne majitel změnu výše nájmu ke konci smluveného období a pak je pouze na nájemníkovi, zda bude pozměněné podmínky akceptovat nebo se rozhodne vyhledat bydliště nové.

Pokud však majitel touží po zvýšení nájemného v rámci smlouvy na dobu neurčitou, tak jednoduchou pozici z pohledu zákona rozhodně nemá. Konkrétní podmínky si totiž obě strany mohou sjednat už v nájemní smlouvě a pokud nájemník s novou cenou nesouhlasí, spor může klidně vyústit v soudní řízení.

Zvýšení nebo snížení nájemného zanesené ve smlouvě

Nájemní smlouva může v určitých případech obsahovat doložku o pravidelném zvyšování nájemného o konkrétní částku, která je ovšem nejčastěji udávána takzvanou inflační doložkou. Ta spočívá v každoročním zvyšováním nájemného na základě míry inflace v roce předešlém. Dokonce i nájemce má právo zahrnout do smlouvy dodatek o snižování nájmu, pokud je pravidelně hrazená částka podstatně vyšší, než je v dané lokalitě běžným standardem.

Zvyšování i snižování nájemného ve smlouvě samozřejmě nemusí být nutně zakotveno. Pokud se tam ovšem objeví, je dohoda mezi oběma stranami nadřazena českým zákonům.

Zvýšení nájemného proti vůli nájemníka

I když nájemník se zvýšením měsíčních poplatků za bydlení nesouhlasí, pronajímatel nemusí brát na jeho námitky zřetel ve dvou speciálních případech:

  • Pokud tím vyrovnává výši obvyklého nájemného, jestli není ve smlouvě ujednáno jinak.
  • Pokud zlepšil podmínky bydlení stavebními úpravami, může si ročně zvýšit odměnu o 10 % z původní částky.

Na rizika se připravte předem

Jak už jsme vám naznačili v předešlých odstavcích, tak spor mezi nájemníkem a pronajímatelem o výši nájemného může skončit až před soudem. Jestli ovšem chcete všem podobným nepříjemnostem efektivně předejít, vyplatí se zahrnout jasné mantinely už do nájemní smlouvy.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.