Práva zaměstnavatele a zaměstnance: Jak je to s používáním mobilního telefonu, s dětmi na pracovišti a kontrolou po pracovní době

kancelář

Jaká jsou práva zaměstnavatele? Může vám zakázat používání mobilního telefonu k soukromým účelům? Může vás kontrolovat po pracovní době? A jak je to s dětmi a možným kojením na pracovišti?

Každý zaměstnavatel je samozřejmě trochu jiný. Co je u jednoho standardem, tak je u druhého takřka neakceptovatelné. Jak se dívá zákoník práce na používání mobilního telefonu pro soukromé účely na pracovišti a děti, které si zaměstnanec vezme s sebou do práce? Má právo zaměstnavatel vás kontrolovat i po skončení pracovní doby?

Kontrola ze strany zaměstnavatele po pracovní době

Jedná se zejména o práci například ve velkém skladu, kde je pravděpodobnost, že by mohl zaměstnanec nějaké věci odcizit. Je možné, že tak denně zaměstnavatel kontroluje zaměstnance po pracovní době, zda něco z pracoviště neodnesl. Zaměstnavatel z důvodu ochrany majetku má oprávnění v nezbytném rozsahu provést kontrolu věcí, které k němu zaměstnanci vnášejí či odnášejí, případně i provést prohlídku zaměstnanců. Při takové kontrole musí být dodržena ochrana osobnosti, tj. fyzickou prohlídku může provést jen osoba stejného pohlaví.

Používání vlastního mobilu na pracovišti

Zaměstnanec během pracovní doby mnohdy potřebuje vyřídit záležitosti okolo dětí, lékaře apod. Stává se, že zaměstnavatel zaměstnancům neumožňuje používání vlastního telefonu v pracovní době. Má na to nárok? Přímo zákaz používání mobilního telefonu zákoník práce neřeší. Jen upravuje využívání techniky, tj. zaměstnanec bez souhlasu zaměstnavatele nesmí užívat pro svou osobní potřebu pracovní a výrobní prostředky zaměstnavatele, a to včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení. Tudíž používání vlastního mobilu není v rozporu se zákoníkem práce.

Dítě v zaměstnání a přestávka ke kojení

Vyskytla se nečekaná situace, kdy nemá zaměstnanec hlídání pro své dítě a musí přijít do práce. V takovém případě by mu měl zaměstnavatel vyjít vstříc, že umožní dítě v zaměstnání. Zákoník práce to striktně neupravuje. Pozor však na skutečnost, že v rámci přestávky ke kojení, je povinností zaměstnavatele je zaměstnanci poskytnout.

Délka a četnost přestávky se odvíjí od toho, zda zaměstnankyně pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, kdy má nárok na dítě do 1 roku čerpat 2 přestávky po dobu 30 minut a v dalších 3 měsících 1 přestávku na 30 minut. Nebo po kratší dobu, avšak minimálně polovinu stanovené týdenní doby. V tomto případě vzniká nárok čerpat na dítě do 1 roku 1 přestávku po dobu 30 minut za směnu. Zaměstnankyně pracující po kratší pracovní dobu, než je polovina stanovené týdenní doby, se přestávka ke kojení nemusí poskytnout. Přestávky ke kojení jsou započítávány do pracovní doby a přísluší za ně náhrada platu či mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zdroj: https://firmy.finance.cz/546095-prohlidky-zamestnancu-po-pracovni-dobe-vyuzivani-mobilu-a-dite-na-pracovisti/

https://www.mpsv.cz/prace-a-pravo

Náhledové foto: Pixabay