Práva a povinnosti zaměstnance ve zkušební době

Smlouva

Běžnou praxí je, že pokud zaměstnavatel přijme nového zaměstnance, vloží do pracovní smlouvy zkušební dobu. Ta umožňuje zaměstnavateli i zaměstnanci ukončit rychle a bezdůvodně pracovní poměr. Jaká práva a povinnosti zaměstnanec ve zkušební době má?

Rychlé a jednoduché rozvázání poměru

V čem tedy institut zkušební doby, který je obvyklou součástí pracovní smlouvy, spočívá? Během trvání dobu může jedna i druhá strana, tedy pracovník i zaměstnavatel, zrušit pracovní poměr, a to i bez důvodu a okamžitě. Jde tedy o institut, který dává oběma stranám prostor rozmyslet si, zda bude spolupráce fungovat a zda se zaměstnanec bude v nové práci cítit dobře. Zaměstnavatel pak může zase hodnotit zaměstnance z hlediska jeho výkonu práce.

Kdy vás ani ve zkušební době nesmí „vyhodit“

Přes všechno, co bylo víše uvedeno, zaměstnanec je slabší stranou, a proto i zde je do jisté míry chráněn. Je pravdou, že zaměstnavatel může kdykoli a z jakéhokoli důvodu (či bez důvodu) ukončit pracovní poměr. Ne však v následujícím případě. Nesmí tak učinit v právních 14 dnech pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz nebo nařízené karantény. Učinil-li by tak, jde o neplatné rozvázání pracovního poměru.

Jaká je maximální délka zkušební doby

Pro zaměstnavatele je určitě delší zkušební doba výhodnější. Pro zaměstnance to již tak výhodné nemusí být. Zatímco zaměstnavateli se dává volné pole působnosti v „propuštění“ nového zaměstnance, zaměstnancův zájem je v tom, aby zkušební doba uplynula a byl více chráněn proti rozvázání pracovního poměru, jako standardní zaměstnanec. I proto je maximální délka zkušební doby omezena. Zkušební doba nesmí být delší jak tři měsíce v kuse. U vedoucích pozic může činit nejvýše šest měsíců. To však není jediným pravidlem. Zároveň totiž zkušební doba nesmí činit více jak polovinu smluveného pracovního poměru. Toto pravidlo se tedy projeví tehdy, je-li uzavírání pracovní smlouva na dobu určitou. Zákon také zakazuje, aby byla zkušební doba dodatečně prodlužována.

Zdroj: zákon č. 262/2006 zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.finance.cz/522509-zkusebni-doba/, https://www.mesec.cz/clanky/zkusebni-doba-v-praci-co-je-kolem-ni-noveho/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.