Pracovní úraz: Na co máte nárok

Pracovní úraz

Pokud se vám v zaměstnání stane pracovní úraz, určitě je dobré ohlídat si všechny své nároky. To znamená zejména trvat na tom, aby se úraz řádně zaevidoval a zajistili se svědci. Na co všechno máte při pracovním úrazu nárok? Na to se dnes zaměříme!

Kdy jde skutečně o pracovní úraz

Mohlo by se zdát, že každý úraz, který se stane zaměstnanci na pracovišti, je kvalifikován jako pracovní. Tak tomu však nemusí být. Pracovní úraz je poškození zdraví či dokonce smrt zaměstnance, ke kterým došlo v souvislosti s plněním pracovních úkonů. Jde-li o pracovní úraz, pracovní právo s ním spojuje určité povinnosti, například jeho evidenci a povinnost k náhradě újmy a škody.

Kdy o pracovní úraz nejde

Mohou zde však být zvláštní situace. Úraz se například může stát teprve při cestě do práce, nebo při cestě z pracoviště. Není rozhodné jak daleko, či naopak blízko, jste byli pracoviště. O pracovní úraz nepůjde. Stejně tak nepůjde o pracovní úraz, když se vám tato situace přihodí při cestě na oběd nebo třeba k lékaři. Při cestě na pracovní schůzku nebo na služební cestu však již o pracovní úraz jít může. Neplatí však ani, že když se úraz stane na pracovišti, je to pracovní úraz. Například při firemních večírcích a oslavách, byť by byly konané v prostorách kanceláří nebo dokonce výroby, nepůjde o pracovní úraz, pokud k němu nedojde v souvislosti s plněním pracovních úrazů.

Na co máte při pracovním úrazu nárok?

Pokud jste neporušili stanovené předpisy a nebyli jste pod vlivem návykových a omamných látek, pak máte nárok na náhradu za věcnou škodu, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, ztrátu výdělku a za bolest a ztížení společenského uplatnění. Poslední položka může být složitější na definování. Jde o jednorázovou náhradu za újmu, která vám byla způsobena, důležitý bude i lékařský posudek.

Kdy se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti

Může se však stát, že zaměstnavatel se úspěšně zbaví odpovědnosti a nebude nucen plnit výše uvedené náhrady. Zprostit se může v celém rozsahu své povinnosti. Musí však sám prokázat, že škoda a nemajetková újma na zdraví vznikla porušením předpisů, pokynů a postupů či došlo k újmě v přímém důsledku opilosti či pod vlivem jiných návykových látek.

Zdroj: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/pracovni-uraz, https://www.vasenaroky.cz/tipy-a-rady/co-je-pracovni-uraz-aneb-vse-o-pracovnim-urazu-1, https://www.bozp.cz/slovnik-pojmu/pracovni-uraz/

 Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.