Pracovní smlouva na dobu určitou: Výhody a nevýhody

02_prace

Dnes se zblízka podíváme na pracovní smlouvu, která je mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem uzavřena na dobu určitou. Jaká je právní úprava a jaké výhody i nevýhody z této smlouvy pro zaměstnance vyplývají?

Pravidla smlouvy na dobu určitou a jejího opakování

Nejprve si připomeneme, co o pracovní smlouvě na dobu určitou stanovuje zákon, konkrétně zákoník práce. Ten stanoví, že takovou dobu lze u pracovního poměru ujednat, avšak tuto smluvní volnost omezuje. Musí jít totiž o maximálně tři roky. Další omezení se týká opakování smlouvy na dobu určitou. Po jejím vypršení lze uzavřít novou smlouvu na dobu určitou či ujednat pokračování nové smlouvy též na dobu určitou. Opakovat ji lze však maximálně dvakrát. Jednoduché pravidlo tedy zní maximálně tři roky a maximálně třikrát (jednou první uzavření a dvě prodloužení).

Všem je i pro zaměstnance výhodná

Co si budeme nalhávat, pracovní poměr na dobu určitou je výhodnější pro zaměstnavatele. Nenutí jej totiž udržovat zaměstnance na pracovišti díle, než je doba, po kterou ví, že jej bude potřebovat. V čem však může být pracovní smlouva na dobu určitou výhodná i pro zaměstnance? Může být výhodná v tom, že i zaměstnanec získá čas na to, aby si zkusil práci u daného zaměstnavatele a po vypršení doby se rozmyslel, zda zde chce pokračovat dále. Pokud si v době, kdy má uzavřenou smlouvu, najde nové místo, ví, kdy maximálně bude v dosavadním zaměstnání končit. Přitom není nijak omezován, oproti zaměstnancům s poměrem na neurčito. Odvádí stejné odvody, má nárok na dovolenou ve stejném rozsahu a může podat výpověď bez udání důvodu.

Nevýhody takového poměru

Nevýhody pro zaměstnance jsou však jasné, zaměstnavatel drží dlouho zaměstnance v nejistotě, zda má na daném pracovišti budoucnost, zda může počítat s prací i v horizontu pod dohodnuté době. Právě proto je omezeno opakování takových smluv na dobu určitou, jak bylo popsáno výše. Jak bylo však také již zmíněno, nepředstavuje taková smlouva žádné nevýhody ve vztahu k nárokům, jako zaměstnance. Mezi zaměstnanci není rozdíl. Jediný rozdíl totiž představuje pouze doba trvání smlouvy.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zamestnani-pracovni-smlouva-doba-urcita-pravidla.A221031_160542_podnikani_sov, https://advokatnidenik.cz/2021/06/16/je-mozne-uzavrit-pracovni-pomer-na-dobu-urcitou-vice-nez-trikrat/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.