Práce přesčas: Jako zaměstnanci máte nárok na příspěvek na stravování a náhradu pracovní cesty

zaměstnanec

Zaměstnavatel často neví, jak správně posoudit nárok na příspěvek na stravování při práci přesčas. Na co má právo zaměstnanec? A jak je to s náhradou cesty mimo rozvrh pracovní doby? Jaká jsou práva zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele?

Dle zákoníku práce je možné konat práci přesčas jen výjimečně. Řada zaměstnavatelů netuší, jak správně postupovat, na co má zaměstnanec nárok. Zdaleka nejde jen o příspěvek na stravování, jde zejména o stravné v souladu se zákoníkem práce a možné komplikace s jeho neposkytnutím. Jak je to s cestou na pracoviště mimo rozvrh směn? I zde je zaměstnavatel povinen postupovat dle zákoníku práce.

Práce přesčas a příspěvek na stravování

Podmínky ohledně stravování byly vládním konsolidačním balíčkem upraveny. Od letošního roku má zaměstnanec nárok na příspěvek na stravování, pakliže jej zaměstnavatel poskytuje jako zaměstnanecký benefit v souladu s interní směrnicí či smlouvou. Příspěvkem se rozumí stravování poskytované jako nepeněžní plnění na pracovišti zaměstnance či v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiného subjektu než zaměstnavatele, jakožto i peněžitý příspěvek na stravování.

Pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti musí být u příspěvku splněny jisté podmínky. Mezi základní patří odpracování 3 hodin ze směny a zároveň nesmí v průběhu směny vzniknout nárok na stravné.

Cesta do zaměstnání mimo rozvrh směn

Zaměstnavatel má povinnost poskytnout zaměstnanci náhradu výdajů ve spojitosti s výkonem práce. Mezi takové výdaje patří i mimořádné cesty v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce či stálého pracoviště. Jde o cesty k výkonu práce při živelní pohromě a jiných mimořádných případech a neočekávaných situacích, ale také při pohotovostní službě v místě bydliště nebo pobytu, při přesčasové práci či z jiného zájmu zaměstnavatele. Jde o případy, kdy zaměstnanec musí cestovat do práce mimo rozvrh směn. A nikoli o situaci, kdy zaměstnanec odpracuje několik přesčasových hodin nad rámec své běžné pracovní doby.

Výdaje při mimořádné směně

U mimořádné cesty mimo rozvrh směnu se jedná o pracovní cestu. Zaměstnanci náleží výdaje, které vzniknou za dobru trvání cesty, tj. jak jízdní výdaje, tak i stravné dle podmínek zákoníku práce. Jedná se například, když zaměstnavatel nařídí zaměstnanci mimořádně sobotní směnu, přestože jinak pracuje pravidelně od pondělí do pátku. Sobotní směna je tak mim rozvrh směn, tudíž je přesčasem.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/prace-prescas-a-narok-zamestnance-na-stravenku/

https://www.pracomat.cz/poradna/zakonik-prace/98-zakonik-prace-cast-4-hlava-5.html#google_vignette

Náhledové foto: Pixabay