desk-1869579_640

Pozor na přestupky vůči matričnímu úřadu

Matriční úřad má na starosti hned několik zásadních činností. V prvé řadě se podepisuje pod vystavováním rodných listů a zapisování miminek do knihy narozených. Dále se zabývá také změnou jména a příjmení, pokud o to žadatelé stojí. Podepisuje se i pod právním uzavíráním manželství či registrovaných partnerství a vede také smutnou knihu úmrtí. Pokud ale z vaší strany dojde k porušení stanovených pravidel nebo úmyslnému ničení úředních listů, hrozí za to nějaké sankce? Odpověď je naprosto jednoznačná.

Ničení matričních dokumentů vás vyjde draho

V souvislosti s jednáním na matričním úřadě se jako fyzická osoba můžete dopustit hned několika přestupků, za které vám hrozí finanční sankce. První možný problém nastává ve chvíli, kdy úmyslně zničíte, zneužijete nebo poškodíte:

  • matriční doklad
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
  • osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku

Dodržujte ohlašovací povinnosti, jinak hrozí pokuta

Dále hrozí poměrně vysoká pokuta také v případě, že zanedbáte svou oznamovací povinnosti matričnímu úřadu například při narození dítěte. Pokud k němu dojde ve zdravotnickém zařízení, povinnost nahlásit nového člověka vzniká porodnici. Jestli ale rodíte doma, musíte tak učinit vy sami nejpozději do tří pracovních dnů. To samé platí i pro úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaného partnerství. Trestá se rovněž úmyslné oznamování chybných údajů.

Vymstí se i opakované ohlašování na vícero matričních úřadech

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Finanční postih na vás čeká i tehdy, pokud dojde k určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem. Dejte se proto raději na všechny zmíněné prohřešky pozor, protože pokud nebudete dostatečně důslední, čeká na vás pokuta ve výši až 10 000 Kč, což je pořádným zásahem do rodinného rozpočtu, nemyslíte?

Zdroj úvodní fotografie: Pixabay.com

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *