Povinnosti zaměstnance, který v průběhu roku změnil práci

Daně

Pokud jste v rámci tohoto roku změnili alespoň jednou svého zaměstnavatele, nyní na konci roku zbystřete. Nabízíme vám totiž výčet vašich povinností, které se k této skutečnosti vážou. Pojďme se na tyto povinnosti podívat.

Kdy při změně zaměstnavatele podáváte daňové přiznání

Běžný zaměstnanec nemá povinnosti podávat daňové přiznání. Jeho ohlašovací povinnost splňuje jeho zaměstnavatel. Ten podává za zaměstnance roční zúčtování daně. Pokud změníte v průběhu roku pracoviště, ani to nemusí znamenat, že se vás bude povinnost daňového přiznání týkat. V některých situacích tomu tak však bude. Kdy? Nebudete muset podávat daňové přiznání, pokud všechna zaměstnání, která za rok vystřídáte, na sebe časově navazují. U všech zaměstnavatelů musíte mít také podepsané prohlášení poplatníka k dani. Třetí podmínka je pak ta, že máte příjmy jen ze těchto navazujících zaměstnání, nikoli tedy z další výdělečné činnosti. Je-li toto splněno, daňové přiznání se vás netýká. V opačném případě ano.

Když nemusíte podávat přiznání

Pokud byly všechny z výše uvedených podmínek splněny, pak se nemusíte bát a nemusíte řešit vyplňování pro laika mnohdy složitého daňového formuláře. Stačí jen požádat standardně v mzdové účtárně či na jiném příslušném místě svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně. Máte na to čas do 15. února 2023 ve vztahu k roku letošnímu, tedy roku 2022. Vznikne-li vám přeplatek na daních, pak je vám vrácen na výplatních páskách, nejpozději za březen 2023.

Když práce ihned nenavazuje

Může se však stát, že mezi starým a novým zaměstnáním je mezera, kdy nepracujete nikde. V rakovém případě musíte podávat za tento rok daňové přiznání. Je zde však ještě další povinnost, a to platba zdravotního pojištění. Pokud je tato mezera mezi zaměstnáními delší jak jeden kalendářní měsíc a zároveň nejste registrování na úřadu práce, musíte si platit zdravotní pojištění sami. Z pohledu práva sociálního zabezpečení jste takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Jako taková musíte za každý měsíc platit zdravotní pojištění, přičemž tyto jsou dány pro jednotlivé roky dle minimální mzdy. Pro tento rok tedy dělá takové pojistní 2 187 Kč měsíčně.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/zamestnanec-danove-priznani-zmena-zamestnavatele.A221119_042259_viteze_sov, https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.