Pošta bude rušit další pobočky, vesnic by se to týkat nemělo

Pošta

Česká pošta musí šetřit, kde se dá. To bohužel pro mnohé bude znamenat také další zavírání poboček této společnosti. Dobrou zprávou a útěchou by však mělo být, že by se pobočky neměly rušit na těch nejmenších vesnicích a v sídlech, kde je pobočka jen jednat. Jak bude rušení probíhat a koho se dotkne?

Vláda povolá České poště snížit počet poboček

Možná to mnozí neví, avšak minimální počet poboček České pošty, jakožto poskytovatele univerzální poštovní služby, reguluje nařízení vlády. To nyní stanová, že v České republice musí být minimálně 3200 poboček této společnosti. Před několika dny však do připomínkového řízení prošel návrh, který toto nařízení novelizuje. Nově by minimum mělo znít na 2900 poboček, což by mělo České poště umožnit zavřít 300 těchto míst. Parametry navrhuje vlády upravit Český telekomunikační úřad.

Proč snížit počet poboček?

Úřad vysvětluje, že potřeba veřejnosti se mění. Dnes již nemá Česká pošta tak výsadní postavení jako před lety, i díky vyšší konkurenci při doručování. Například u balíků to můžeme vidět nejlépe. Ostatní společnosti tuto službu hojně nabízejí a velmi často levněji i rychleji. Snižují se také potřeby doručovat listinné písemnosti, a to zejména díky rozvoji elektronické komunikace a datovým schránkám. Hlavním důvodem však bude také ekonomické hledisko. Pobočky totiž spotřebují velké množství prostředků společnosti, která již dávno není výdělečná. Například v roce 2021 dávala Česká pošta jen na provoz poboček 1,5 miliardy korun.

Jen tam, kde je pošt více

Malou útěchou však budiž, že pošty by se neměly rušit na malých městech a vesnicích, kde je typicky jen jedna pobočka. O tomto hovořil také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), pod kterého pošty spadají. Vyloženě řekl, že tam, kde je jediná pobočka České pošty, tato zůstává. Redukovat počet míst by se tak měl až v obcích nad 2 500 obyvatel a tam, kde je poboček víc. Nyní platí, že člověk má mít nejbližší poštu maximálně 2 kilometry daleko. To se změní a nový předpis počítá s kilometry třemi. Ministr uvedl jako příklad krajské město Pardubice. Zde je nyní 13 poboček pošty, po novele by to mělo být jen 9.

Zdroj: https://www.penize.cz/spotrebitel/440000-ceska-posta-zrusi-300-pobocek-na-vesnici-ale-zadnou, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ctu-chce-navrhnout-vlade-snizeni-poctu-postovnich-pobocek-o-300-na-2900/2335643

Náhledové foto – Pixabay