Pojištění pro případ nemoci

Pojištění je finančním produktem, který určitě není špatné mít uzavřený. Život každého z nás je poměrně rizikový a nikdo neví, kdy se co může stát. Ideálním způsobem, jak se na nečekané problémy spojené s neuspokojivým zdravotním stavem připravit, je uzavření kvalitní životní pojistky. Tu lze volit hned v několika konkrétních variantách, a to mnohdy vcelku výhodně.

Pojistka se vztahuje na kterékoli nemoci

Pojištění pro případ nemoci se vztahuje prakticky u kterékoli pojišťovny k mnoha různým úrazům, které mohou komplikovat život člověka. U lehčích forem onemocnění se mnohdy tato pojistka nevyplatí. Vztahuje se často především na nemoci, které vyžadují dlouhodobější léčbu. Typická je například Alzheimerova choroba anebo různá onemocnění, která jsou jakkoli spjata s dlouhodobou pracovní absencí. Charakteristická je kupříkladu rakovina, to prakticky čehokoli. Pokrytí nákladů na drahé léky je vcelku nepříjemné a často stojí nemalé finanční prostředky.

Pojištění uzavřete i bez lékařské prohlídky

Jestliže si chcete uzavřít pojištění pro případ nemoci, tak určitě nebudete muset chodit za svým obvodním lékařem, aby vám vypsal zprávu. Ta je sice žádoucí po samotné diagnóze onemocnění. Při uzavírání tohoto pojištění stačí bohatě vyplnění příslušného formuláře, v němž jsou údaje týkající se vašeho aktuálního zdraví.

Uzavřete si i pojistku kryjící pracovní neschopnost

Spousta lidí se bohužel mylně domnívá, že uzavření pojištění pro případ onemocnění taktéž integruje i pojistku kryjící pracovní neschopnost. Tak to není a je vhodné si uzavřít i pojištění, které bude schopno finančně kompenzovat dobu, po kterou nebudete v práci.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.