Pojištění hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata

 Tento produkt spadá pod specifickou oblast takzvaných zemědělských pojištění. Mimo něj do kategorie patří ještě pojištění plodin, pojištění lesů a pojištění zemědělských a lesních strojů. Přestože se jedná o méně obvyklý druh, mají tyto pojistky za sebou už dlouhou historii, ta sahá až do 19. století, tehdy se mluvilo o takzvaném dobytčím pojištění.

Proč je dobré zvířata pojistit?

Zemědělská činnost je odjakživa rizikovou, a proto se doporučuje pojištění. Výhodné je především pro velké chovatele či zemědělské podniky, kteří často čelí různým nebezpečím a jsou tak chráněni před ztrátami. Častými příčinami jsou onemocnění, nákazy či otravy, které následně vedou k uhynutí nebo nutnosti utracení. I banální onemocnění jednoho kusu může způsobit hromadnou nákazu a nezbytnost likvidace celého chovu. Riziko však představují i živelné události, zejména požáry a povodně, či extrémní klimatické výkyvy. Výjimkou nejsou ani krádeže zvířat. Většinu pojištění pak lze rozšířit o další pojistná nebezpečí.
Pro podnikatele v zemědělství takováto pojištění představují určitou jistotu. Za důležitá je považuje i stát, který na platbu pojistného výrazně přispívá prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Chov zvířat bez podnikatelského záměru

V případě že hospodářská zvířata chováte pro zálibu, máte možnost majetkového pojištění, ve kterém lze hospodářská zvířata pojistit, nebo využijete přímo volby pojištění hospodářských zvířat. Doporučujeme prostudovat všeobecné pojistné podmínky jednotlivých poskytovatelů.

Kde můžete pojistit

V současnosti je na našem trhu několik pojišťoven a pojišťovacích společností, které pojištění hospodářských zvířat nabízejí. Patří mezi ně pojišťovna Agra, Allianz, Česká pojišťovna, ČSOB, Hasičská vzájemná nebo Generalli.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.