Jaké jsou dávky pro seniory?

Zvýšení mzdy

Stát poskytuje seniorům, kteří na to mají nárok, peníze každý měsíc. Starobní důchod však není jedinou platbou státu důchodcům. Pojďme se společně podívat na to, na jaké sociální dávky mají senioři v České republice nárok.

Příspěvek na péči

Tento příspěvek není určen výhradně seniorům, ale mohou jej také využívat. Jde o platby pro lidi, kteří se dlouhodobě potřebují dalšího člověka k péči o sebe sama. Závislost se řadí do několika stupňů a určuje se právě podle toho, do jaké míry pomoc druhé osoby potřebujete. A kolik tento příspěvek dělá? Jde o kategorie lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost. Měsíční příspěvek pak dělá v jednotlivých kategoriích 880, 4 400, 8 800 a 13 200 korun. O tuto dávku můžete žádat na příslušném úřadu práce pro vaše bydliště.

Příspěvek na mobilitu

Zde se již jedná o příspěvek neboli dávku, kterou čerpají v převážné míře právě důchodci a senioři. Jde o částky, jež náleží těm, kdož mají zdravotní postižení a hradí jim náklady na jejich dopravu. Jde o částku 550 korun na měsíc. A jaké jsou podmínky? Dávka se týká lidí, kteří musí někam opakovaně dopravovat, a to za úhradu. Musí mít trvalý pobyt v České republice a průkaz zdravotního postižení ZTP nebo ZTP/P, jenž je vystaven po 1. 1. 2014. Peníze jsou vypláceny zpětně a žádat o ně lze opět u úřadu práce.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Posledním představovaným příspěvkem od státu je příspěvek na zvláštní pomůcku. Každý, kdo trpí postižením nohou, všech končetin nebo těžkým postižením zraku či sluchu, má na tuto dávku nárok. Za tyto peníze si mohou pořídit pomůcku pro sebeobsluhu nebo zlepšení pracovního uplatnění či studia. Pomůcka však nesmí být částečně ani plně hrazena pojištěním. Může jít tedy o berle, chodítka, naslouchátka, úpravy bytu nebo pořízení vodicího psa. Škála je velká. Maximum je 350 tisíc korun nebo 400 tisíc na schodišťovou plošinu a 200 tisíc na vozidlo.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.