Pojem exekuce z několika pohledů

exekuce

Slovo exekuce se stává velkým strašákem všech, kteří nejsou schopni dostát svým závazkům při určitých půjčkách. V současné době bohužel exekuce nabývají na četnosti, jelikož velká spousta lidí si neuváženě napůjčovala velké množství finančních prostředků a nejsou schopni je splácet. Podívejme se na samotné exekuce jako takové a ukažme si, jak probíhají a čeho se vyvarovat. Je určitě nutné podotknout, že nástrah skýtají exekuce poměrně hodně a lidé na ně přijdou většinou až v momentu, kdy se dostanou do velmi nepříjemné dluhové pasti, ze které již nemusí být úniku!

Co se provádí při exekuci

Na prvním místě je třeba říct, že samotnou exekuci provádějí exekutorské úřady a samotní exekutoři. Z dalších povinností, které mají tyto instituce, bychom měli jmenovat například sepsání exekutorských zápisů a výkon exekučních titulů. Při exekuci jako také přijdou exekutoři a označují majetek, který bude součástí exekuce, respektive pozdější nucené dražby. Exekutory je možné vybírat z různých seznamů exekutorů, kterých je hned několik. Každý soudní exekutor postupuje odlišně.

Je exekuce výhodná?

Pro konkrétního obyčejného člověka pochopitelně exekuce nemovitosti výhodná není, nicméně z pohledu soudu je třeba říct, že v určitých případech výhodná být může. Těchto případů je ovšem velmi málo. Většinou hodnota zabaveného majetku není schopna dosáhnout výše pohledávek konkrétního člověka, který se v minulosti byl schopen zadlužit.

Může se exekuce stát i vám?

Bohužel v současné době mohou exekutoři na základě příkazu k exekuci přijít ke každému. Lidé ovšem nemusejí mít strach v případě, že nikomu nedluží žádné finanční prostředky, které by mohly být právě popudem k příchodu samotných exekutorů. Své pohledávky je pochopitelně ideální velmi rychle splácet. Obzvláště je třeba tak činit v případech, kdy člověk ručí nemovitostí.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.