Pohřeb a pracovní volno: Kdy a na kolik dní volna má zaměstnanec právo

pohřeb

Jak je to s nárokem na pracovní volno v případě úmrtí v rodině? Na kolik dní má zaměstnanec právo a v jakém případě? A kdy zaměstnanec nedostane volno vůbec?

Úmrtí v rodině je vždy bolestnou ztrátou, a proto je na to pamatováno v zákoníku práce, kdy a jak má zaměstnanec náhradní placené volno. Avšak ne vždy je nárok na volno. Záleží na tom, v jakém příbuzenském vztahu byl zaměstnanec a zemřelý.

Úmrtí v rodině a placené volno

Pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy náleží při úmrtí v rámci rodiny. Při ztrátě manžela, manželky druha či dítěte vzniká nárok na 2 dny pracovního volna a 1 den pro osobní účast na pohřbu. V případě úmrtí rodiče, sourozence, manželky nebo manželova sourozence, dítěte manželky či manžela je nárok na 1 den pracovního volna. Pokud zaměstnanec bude zajišťovat těmto osobám taktéž pohřeb, náleží mu pak ještě 1 další den pracovního volna.

V případě úmrtí prarodiče, vnuka, vnučky nebo prarodiče za strany manželky, manžela či jiné osoby, která nepatří k výše uvedeným osobám, ale žila s vámi v době úmrtí v jedné domácnosti, tak náleží volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den. Pokud bude zaměstnanec obstarávat pohřeb, pak i v tomto případě je nárok na 1 den navíc.

Pohřeb kolegyně či kolegy

Na pracovní volno po nezbytně nutnou dobu má nárok zaměstnanec, který se zúčastní pohřbu svého kolegy či kolegyně. Tento zaměstnanec je po dohodě určen zaměstnavatelem. Pokud je v zaměstnání odborová organizace, tak po dohodě s ní zaměstnavatel určí daného zaměstnance.

Úmrtí kamarádky či kamaráda

Jestliže zemře zaměstnanci kamarádka nebo kamarád, tak nárok na pracovní volno mít nebude. Avšak jinak tomu je, pokud zaměstnanec se zemřelou osobou obýval stejnou domácnost. Pokud ano, tak náleží zaměstnanci nárok na 1 den placeného pracovního volna. Totéž platí v případě, že blízké osobě zaměstnanec zajišťuje pohřeb. Rovněž má právo na 1 den volna, i když se jedná jen o kamaráda či kamarádku.

Účast na pohřbu a práce na noční směně

Zaměstnanec, který pracuje na noční směny a kvůli účasti na pohřbu by nestihl začátek své směny, má taktéž nárok na volno při účasti na pohřbu.

Zdroj: https://www.finance.cz/530527-prace-a-pohreb/

https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/kdy-mam-narok-na-uvolneni-z-prace/

Náhledové foto: Pixabay