Podpora z pracovního úřadu: Pokaždé ji nedostanete a ne vždy je vyplácena v penězích

Nezaměstnanost

Podpora v nezaměstnanosti patří mezi tradiční dávky, jež inkasují lidé bez práce od státu. Jestliže aktuálně nemáte žádnou práci, měli byst se v co možná nejkratším časovém intervalu registrovat na příslušné pobočce úřadu práce. Nejen, že vám bude vyplácena podpora v nezaměstnanosti, ale stát za vás bude platit zdravotní a sociální pojištění, jež stojí nemalé finanční prostředky.

Podpůrčí doba

Tento termín je poměrně důležitý. Stát nedá podporu každému. Získat podporu může občan mající bydliště v České republice. Musí ovšem v uplynulých dvou letech před zařazením do příslušné evidence pracovat po dobu 12 měsíců s tím, že je placeno důchodové pojištění. Lidé do věku 50 let mají nárok na podporu po dobu max. 5 měsíců, u občanů v rozmezí od 50 do 55 let věku mohou získat podporu na 8 měsíců a lidé na 55 let se mohou těšit z podpory v maximu až 11 měsíců. Po uplynutí této doby mají dlouhodobě nezaměstnaní lidé nárok na podporu v hmotné nouzi ve výši životního minima 3410 korun. Pokud si nehledají práci vůbec, pak 2200 korun.

Jak je to s posíláním peněz?

Odesílání finančních prostředků probíhá tak, že jsou zaslány za minulý měsíc. Pokud jsou tedy odeslány za září, posílají se v říjnu. Příjemci mohou peníze obdržet jak na bankovní konto tak i prostřednictvím poštovní poukázky.

Poukázky na zboží v případě podpory v hmotné nouzi

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi hovoří mimo jiné také o tom, že příspěvek na živobytí se částečně vyplácí ve formě poukázek. Každý, kdo je dostává delší dobu ne 6 měsíců, následně bude dostávat část hodnoty v poukázkách. Podíl se přitom pohybuje v procentuální hodnotě od 35 % do 65 %. Nominální hodnota poukázek se různí, minimální je 20 a maximální 500 korun. Slouží především k nákupu základních potřeb pro život, tedy potravin, hygienických prostředků a ošacení. Alkohol a tabákové výrobky za ně pořídit nelze.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.