Podpora v nezaměstnanosti – kdo na ni má nárok a v jaké výši se poskytuje?

Podpora v nezaměstnanosti je peněžní částka, kterou poskytuje stát lidem, kteří přišli o práci a hledají si práci novou. Právě podpora jim má pomoci toto období bez práce pomoci překlenout. Výše podpory v nezaměstnanosti je každoročně určována na základě průměrné mzdy – proto by v roce 2019 mělo dojít k její zvýšení. Podpora v nezaměstnanosti bývá někdy mylně nazývána jako příspěvek v nezaměstnanosti.

Podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti

Každý, kdo chce pobírat podporu v nezaměstnanosti, musí splnit určité podmínky. Základní podmínkou je to, že se přihlásí na Úřad práce a v rámci tohoto přihlášení požádá o podporu v nezaměstnanosti. Podporu může získat jedině tehdy, když v posledních dvou letech získal dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

Občan je povinen oznámit ukončení pracovního poměru, podnikání nebo náhradní doby zaměstnání (kam spadá například rodičovská dovolená) do tří pracovních dnů. Podpora je mu pak počítána následující den po oznámení.

Zákoník práce ale vyžaduje také podmínky, za kterých zaměstnanec nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti:

–          dostal-li výpověď na základě hrubého porušení pracovních povinností,

–          jestliže má osoba nárok na výluhový příspěvek (a tento je vyšší než by byla podpora v nezaměstnanosti),

–          pokud má osoba nějaký pracovní úvazek (například na základě dohody o pracovní činnosti), který přesáhne za měsíc polovinu minimální mzdy.

Délka výplaty podpory v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí obecně v délce 5 měsíců u všech žadatelů, kteří ještě nedosáhli 50 let. Pět měsíců by měl být dostatečný čas na to, aby si občan našel jinou práci. Avšak čím je osoba starší, tím těžší pro ni může být zaměstnat se. Na to myslí i stát, která poskytuje podporu v nezaměstnanosti pro osoby od 50 do 55 let v celkové délce 8 měsíců a nad 55 let pak dokonce v délce 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory je závislá na výši předchozího průměrného měsíčního výdělku (PMV). V prvních dvou měsících mu náleží 65 % PMV, v dalších dvou měsících 50 %, a ve zbylém čase pak už jen 45 % PMV. Avšak pozor – pokud osoba ukončila pracovní poměr dohodou nebo bez vážného důvodu sama, náleží jí po celou dobu nezaměstnanosti podpora ve výši pouze 45 % PMV.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.