Plošné odpuštění DPH není řešením energetické krize

Plošné DPH

Dosluhující vláda ještě stihla rozhodnout o tom, že v letošním roce bude plošně odpuštěna daň z přidané hodnoty, která se týká energie. Samozřejmě přistoupila také s návrhem odpuštění této daně pro příští rok. Mnozí odborníci ale kroutí hlavou a hovoří o krátkodobém, zbrklém a maximálně nesystémovém řešení. Z dlouhodobého hlediska se vyplatí spíše zateplování objektů a technologií, jež dokážou ušetřit energii. Vždyť kvalitní zateplení objektu umí uspořit až 45 % energie.

Pomůže to všem bez ohledu na finanční situaci

Přesně takto hovoří odborníci. Plošné odpuštění by vedlo pouze k tomuto. K tomu, aby došlo k plošnému odpuštění DPH za energie, by vše musela schválit sněmovna. Jinak by také vše muselo být vyjednáno Ministerstvem financí u Evropské komise. Petr Holub, ředitel poradenské společnosti Budovy21, uvádí pro ČTK: „Akutní pomoc musí být cílena primárně těm, kterých se krize bezprostředně dotýká. Navíc, opatření na realizaci úspor energie, tedy řešení ve střednědobém horizontu, aby domácnosti nebyly růstem cen existenčně ohroženy, zůstávají neměnné, tzn. v 21% sazbě DPH – pro sociální bydlení v sazbě 15 %.“

Zateplení budov je mnohem efektivnější

Jak již bylo napsáno výše. Logičtější by bylo zateplení objektů. „Ze studie Cechu pro zateplování budov vyplývá, že zateplením můžeme ve výsledku snížit náklady za vytápění až o 45 %, a to už je částka, která je v rodinném rozpočtu znát. O řešení úspor energií skrze dobře realizovanou izolaci se snažíme veřejnost kontinuálně informovat. Za zvláště důležité pak považujeme dostat toto řešení do povědomí mladší generace,“okomentoval situaci Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Stavební zásahy jsou efektivnější, jelikož domácnost ochrání před závislost na vysoké spotřebě energií.

Body v koaliční smlouvě

Přesně o ty se může opírat nová vláda. Jedná se o snížení DPH u všech ekologických výrobků, snížení DPH u stavby nebo rekonstrukce domů. Lidé by tak byli pochopitelně mnohem více motivováni k úsporám za energii. Snižování energetické náročnosti je bezesporu dalším krokem v dodržování energetických závazků. Za jeden rok se u nás zateplí neuvěřitelných   

15 milionů m2 obvodových stěn. Nejčastěji se přitom používají fasádní desky z pěnového polystyrenu nebo minerální vlna.

Zdroj info: http://www.protext.cz

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.