Platové tabulky, třídy, stupně: Jak to vlastně funguje?

Platy

Jste zaměstnanci státu? Pokud patříte mezi tuto velkou skupinu obyvatel, máte v podstatě jasno o svém platu. Tedy alespoň o jeho nosném základu. Pohyblivé části se samozřejmě mohou diametrálně lišit jak dle pracovních pozic, tak i konkrétních zaměstnanců. Jestliže toho o svém zařazení do platových tabulek, tříd a stupňů příliš mnoho nevíte, jste na správném místě. Čtěte dál, na všechny tyto tři pojmy se zaměříme mnohem podrobněji a prozradíme o nich více informací.

Do které z 5 tabulek patříte?

V první řadě se soustředíme na platové tabulky. Těch je celkem 5 a liší se podle charakteru konkrétního druhu zaměstnání. Celkem dvě tabulky jsou určeny pro pedagogické pracovníky. Jedna se týká těch, kteří mají odborné vzdělání, a druhá pracovníků ve školství bez příslušného bakalářského či magisterského vzdělání. Platy učitelů lze zkrátka zjistit v obou z nich. Třetí tabulka se týká pracovníků ve zdravotnictví. V další tabulce najdeme platy policistů a jiných povolání spadajících do paragrafu 303 odst. 1 zákoníku práce. V poslední tabulce jsou platy těch, kteří nespadají do žádné ze zmiňovaných tabulek.

Zařazení do platových tříd

Zjistit, do které platové třídy spadáte, není nijak náročné. Rozčleněny jsou podle aktuálního dosaženého vzdělání daného pracovníka. Jinak se na zařazení do konkrétní třídy podílí i charakter daného pracovního místa. Obecně platí, že první dvě třídy pojímají zaměstnance se základním vzděláním, dalších 6 se středním, 1 s vyšším odborným a zbytek s vysokoškolským vzděláním.

Platové stupně

Platy pochopitelně ovlivňuje i zařazení do konkrétního platového stupně. To není nijak výrazně složité. Odvíjí se totiž od počtu let, jež daný zaměstnanec na konkrétní pozici strávil. Po jisté době tak vždy dojde k navýšení platu. Tato časová rozmezí jsou v tabulkách přesně daná.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.