Pět klíčových metrik, které by investoři do dividendových akcií měli znát

Existují doslova stovky investičních metrik, které lze použít, když se snažíte investovat své peníze co nejlépe. Existují i některé, které jsou důležitější než jiné, zejména když právě začínáte. Zejména těchto pět metrik vám pomůže lépe porozumět a vyhodnotit vaše dividendové akcie.

Výnos

Většina akciových kotací provádí tento výpočet za vás, ale pokud jste zvědaví, dividendový výnos akcií je jednoduše jeho roční dividendová sazba dělená jeho aktuální cenou akcie, vyjádřená v procentech.

Výplatní poměr

Výplatní poměr je důležitou metrikou, pokud jde o udržitelnost dividendy. Poměr výplaty říká, kolik výdělků společnosti je vyplaceno jako dividendy, a vypočítá se vydělením současné roční dividendové sazby společnosti výdělkem za posledních 12 měsíců. Vysoký výplatní poměr – zejména jeden nad 100 % – by mohl být známkou toho, že na obzoru je snížení dividend.

Míra volatility

Posuzuje se zejména míra volatility vzhledem k benchmarkovému indexu S&P 500. Jako příklad lze uvést, že beta General Motors je 1,7, takže z toho vyplývá, že u každé 1 % změny S&P 500 lze očekávat, že se General Motors pohne zhruba o 1,7 %. To může pomoci zvládnout očekávání investorů ohledně kolísání, které by mohli vidět ve svém portfoliu.

Volný peněžní tok

Problém s čistým příjmem spočívá v tom, že je často zkreslen, zejména pokud společnost provádí velkou akvizici nebo vyřadí hlavní aktivum. Pokud například společnost vydělá 20 milionů dolarů ze svých běžných obchodních operací a vydělá dalších 30 milionů dolarů z prodeje jednoho ze svých skladů, vypadá to, jako by společnost vydělala 50 milionů dolarů. Toto číslo však nepředstavuje udržitelný příjem společnosti. Na druhou stranu, volný peněžní tok (k dispozici ve výkazu peněžních toků společnosti) je relativně jednoduchá metrika, která vám řekne, kolik peněz proudí do společnosti mínus hotovost, která vytéká. Z pohledu dividendového investora to říká, zda společnost přináší dostatek čisté hotovosti, aby mohla pokrýt své výplaty dividend.

Poměr dluhu ke kapitálu

Společnosti s velkým zadlužením mají tendenci se dostávat do problémů rychleji, když se podmínky zhoršují. V rozvaze společnosti najdete její nesplacené dluhy i vlastní kapitál jejích akcionářů. Rozdělením těchto dvou získáte poměr dluhu k vlastnímu kapitálu. Tato metrika je nejužitečnější pro srovnání úrovní dluhů společností ve stejném odvětví, aby se zjistilo, zda existují neobvykle vysoké dluhové závazky. Když se časy zhorší, společnosti se spoustou dluhů jsou často prvními, které omezí své dividendy (a dostanou se do jiných finančních potíží), protože dluhová služba spotřebovává větší procento zisku.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.