OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Penzijní spoření

Zajímá vás problematika penzijního připojištění a stále nemáte zodpovězeny některé otázky ohledně tohoto dlouhodobého spoření do důchodového věku? Pokusíme se vám shrnout veškeré informace do následujícího článku.

Penzijní spoření – státní příspěvek

Penzijní připojištění se sjednává uzavřením smlouvy o penzijním připojištění. Ta bývá zpravidla účinná od prvního dne měsíce následujícího po sepsání smlouvy. Smlouva o penzijním připojištění se uzavírá na dobu neurčitou, na dobu určitou ji nelze sjednat. Dolní hranice měsíčního příspěvku penzijního připojištění je 100 Kč, horní hranice není omezena. Díky pravidelnému ukládání drobných částek a složenému úrokování si po několika letech můžete nastřádat dobrou nominální částku. Penzijní spoření je spoření se státním příspěvkem, který je poskytován po celou dobu spoření. V současnosti dosahuje státní příspěvek až 230 Kč při vkladech nad 1 000 Kč měsíčně. Za rok tedy můžete získat až 2 760 Kč.

Předčasné ukončení penzijního spoření

Penzijní připojištění můžete předčasně zrušit. Tím vám nastává nárok na výběr peněz z penzijního spoření. Zrušení má však svá pravidla. Podmínky jsou dané zákonem a penzijním plánem. Smlouvu o penzijním spoření musíte zrušit výpovědí a to kdykoliv, ale nejdříve po uplynutí 12 vložených měsíčních částkách. Poté vám vzniká nárok na výplatu tzv. odbytného. Zpět v plné výši dostanete pouze své úložky. Příspěvky od zaměstnavatele a výnosy vám budou kráceny a vrátí se vám o 15 procent nižší. Nemáte nárok jak na připsané zálohy státní podpory, tak na výnosy z nich. Ukončení penzijního spoření si proto dobře promyslete.

Změna penzijního spoření

Aby mohlo dojít ke změně penzijního fondu, musíte sepsat s nástupnickým fondem smlouvu. Taktéž je potřeba napsat výpověď a souhlas s převodem. Dvouměsíční výpovědní lhůta, která je dána zákonem, je platná od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi původnímu penzijnímu fondu. Při převodu do jiného penzijního fondu o své peníze nepřijdete. Původní penzijní fond vám převede prostředky v aktuální výši na účet nástupnického penzijního fondu. Taktéž podíly na výnosech za předchozí rok po provedení revize účtu převede na účet nového penzijního fondu. Změna penzijního fondu s sebou nenese žádné poplatky navíc.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *