Dokument

Ověřujete zahraniční listiny? Jak na to?

Pokud potřebujete z jakéhokoli důvodu ověřit veřejnou listinu ze zahraničí, určitě je dobré vědět, jak na to. Jde totiž o odlišný postup než u listin tuzemských. Dnes si jej tedy popíšeme. Pojďme s chutí do toho!

Proč ověřovat?

Pokud ověřujete listiny tuzemské, není žádný problém. Nejčastěji vám s tím pomůže notář nebo obecní úřad. Pokud však potřebujete ověřit listinu, která je do České republiky zaslaná ze zahraniční, může nastat problém. Důvodů může být více. Například vám listina má posloužit jako důkaz v nějakém typu řízení. Například před soudem. Nejčastěji může jít o soudní rozhodnutí ze zahraničí, písemnosti od notáře nebo třeba úřední rozhodnutí. Pokud tedy nechcete, aby listiny ztratili svou důkazní moc, musíte je ověřit v naší zemi. Na takové uznávání má Česká republika s mnoha státy dohodu, a právě dohoda určuje, jakým způsobem se tak bude dít.

Existuje dohoda?

Nejprve se tedy budete zabývat touto otázkou. Pochází listina z země, s kterou má ČR dohodu o právní pomoci? Existuje-li taková úmluva, pak je možné použít cizí listiny v ČR bez jakéhokoli ověření. Seznam zemí, kterých se to týká najdete na internetu.

S daným státem dohoda není

Pokud však zjistíte, že listina není osvobozena od superlegalizace, musíte zjistit, zda je stát, ze kterého listinu máte, vázán haagskou Úmluvou o zrušení požadavku ověřování zahraničních veřejných listin. Pokud ano, stačí jen vystavení tzv. apostilní doložky. Tu vystaví úřad, který listinu původně vydal. Pokud však stát není signatářem Úmluvy, musíte listinu tzv. superlegalizovat. Listinu tak musí ověřit úřad, který ji vydal, a navíc i zastupitelský úřad toho státu, kde budete listinu potřebovat ověřenou. V případě, že chcete použít listinu před českým soudem, musíte navštívit naši ambasádu v dané zemi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *