Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podávat každoročně každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy přesáhly hranici 15 000 Kč. Tyto příjmy musí být předmětem daně. Daňové přiznání musí podat i ty fyzické osoby, které dosáhly za dané období daňovou ztrátu. To jsou základní podmínky (zdaleka ne všechny), kterými se každá osoba řídí. Obecně bychom tedy mohli říci, že daňové přiznání nemusí podávat ti, kteří tyto podmínky nesplnili. Níže si rozepíšeme případy, při kterých nemusíte podávat daňové přiznání.

Roční příjmy jsou nižší než 15 000 Kč

Jestliže příjmy, které jsou předmětem daně, u dané fyzické osoby za rok nedosáhly 15 000 Kč, nemá tato fyzická osoba povinnost podat daňové přiznání. Příjmy, které jsou od daně osvobozené, nebo které již byly zdaněny zvláštní sazbou daně (například formou srážkové daně), znamenají povinnost podat daňové přiznání, i když daň platit nebudete.

Pouze jeden příjem od zaměstnavatele současně

Pokud jste za daný rok měli příjem ze závislé činnosti a z funkčních požitků pouze od jednoho zaměstnavatele (nebo postupně u více zaměstnavatelů), pak nemusíte podávat daňové přiznání. Zaměstnanci, kteří měli příjmy ze zaměstnání od více zaměstnavatelů souběžně, nebo kteří nepodepsali prohlášení k dani, musí podat daňové přiznání.

Výše ostatních příjmů nepřevyšuje 6 000 Kč

Zákon stanovuje, že fyzické osoby, které kromě klasických příjmů ze zaměstnání měly i další příjmy (z pronájmu nebo z podnikání), jež přesáhly částku 6 000 Kč za rok, musí podat daňové přiznání. Pokud však tyto příjmy byly za rok nižší než 6 000 Kč, vyjma těch, které jsou od daně osvobozené nebo které jsou zdaňovány zvláštní sazbou, daňové přiznání podávat nemusíte.

Příjmy pouze ze zahraničí

Pokud má fyzická osoba příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků pouze ze zahraničí a tyto příjmy jsou vyjmuty ze zdanění na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, nemusí podávat daňové přiznání.

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *