Otcovská poporodní péče: Máte na ni nárok i vy?

Otcovská

Rodičovský příspěvek lze čerpat i přes otce, podmínkou ale je, že se při péči otec vystřídal s matkou. Od loňského roku, tedy roku 2018 začala i u nás fungovat nová sociální dávka a to otcovská poporodní péče.  Kdo má na tuto dávku nárok nebo kde si o ni zažádat?

Kdo má na dávku nárok?

Na sociální dávku otcovské poporodní péče mají nárok zaměstnanci i OSVČ, kteří však splnili dostatečně dlouhou účast na nemocenském pojištění, tedy 3 měsíce bez přerušení před nástupem na otcovskou. Pro splnění podmínek na nárok dávky, je ještě nutné, aby byla osoba zapsána na matrice jako otec dítěte nebo tato osoba převzala dítě do 7 let věku do náhradní rodinné péče jako je adopce, pěstounská péče apod.  Zároveň otec nesmí během podpůrčí doby pracovat.  Dávku otec dostane vždy jen za jeden porod a to i v případě, kdy by šlo o narození dvojčat či trojčat.

Kdy je možné otcovskou čerpat?

Placenou dovolenou může otec čerpat v průběhu prvních šesti týdnu od narození dítěte nebo první den od osvojení dítěte. Na volno má však otec právo i v době, kdy je matka ještě s dítětem v nemocnici, výjimkou by byla jen situace, kdy by dítě po celou dobu šestinedělí bylo hospitalizováno v nemocnici. Otcovská dovolená trvá pouze 1 týden a nevýhodou je, že se nedá nijak rozdělit nebo přerušit. Vypláceno je otcům každý den 70% z denního vyměřovacího základu mzdy, který se pak počítá stejně jako u mateřské, tedy sečtením hrubých výdělků za poslední rok a vydělením počtem dnů.

Kde a jak si o dávku zažádat?

O otcovskou poporodní péči se žádá stejným způsobem jako o mateřskou. Zaměstnavatel má povinnost ji schválit a vaši žádost doručit na OSSZ, tedy na Okresní správu sociálního zabezpečení. V loňském roce si o otcovskou dovolenou zažádalo 43 442 otců, což je okolo 41% otců narozených dětí za období únor až prosinec. A kolik otců si o otcovskou zažádá v letošním roce 2019?

Tereza Hubíková

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.