Daně v roce 2019 – zapište si termíny

Každý rok se musí platit množství daní. Někdy člověk ani neví, kdy má které zaplatit nebo se k nim nějakým formulářem přiznat. Právě na to se dnes podíváme. Přinášíme vám totiž jednoduchý přehled důležitých dat ohledně daně z příjmů fyzické osoby. Tak pojďme na to!

Nemám daňového poradce

Nemáte-li někoho fundovaného, kdo vám daně dělá a děláte si je tedy sami, máte čas odevzdat formulář k daňovému přiznání na finanční úřad do 1. dubna 2019. S tím také souvisí odevzdat přehled o příjmech na Českou správu sociálního zabezpečení. Na to máte v tomto případě čas do 2. května tohoto roku. Termíny pro platbu jsou pak následující. Daně musí být zaplacené také do 1: dubna 2019. Nedoplatky z přehledu příjmů u ČSSZ je nutné doplatit do 8 dní od odevzdání. Tedy maximálně do 10. května 2019.

Daňový poradce

Pokud vám však daně dělá některý z daňových poradců, situace se liší. Alespoň co se dat týká. Tento poradce musí podat formulář k přiznání k dani z příjmů fyzických osob nejpozději do 1. července 2019. Maximálně do řádného termínu, tedy 1. dubna, však musíte dát vědět finanční správě, že vám bude daně řešit poradce. To uděláte tak, že předložíte plnou moc, kterou dáváte poradci. 31. červenec je pak datum pro odevzdání přehledu na správu sociálního zabezpečení. Plnou moc je opět nutné předložit do 31. července 2019.

Pokuty za porušení

Pokud nestihnete podat nebo zaplatit daň v řádném termínu, můžete čekat nějakou sankci. Úrok z prodlení je repo sazba stanovená ČNB, která je však zvýšená o 14procentních bodů. K 25. 3 2019 to tak je 15,75 % p.a. Tento úrok se účtuje od 5. dne prodlení. Pokud tedy podáte formulář včas máte ještě čas 5 dní na splacení částky, kterou máte dle výpočtů zaplatit na dani. Pokud hovoříme o sociálním a zdravotním pojištění, penále běží už od prvního dne, kdy jste v prodlení a je ve výši 5ti setin procenta z dlužné částky za každý den. Tedy 18,25  % p.a.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.