Otcovská – kdy a na co máte nárok?

Výplata

Již rok existuje příspěvek s názvem – dávka otcovské poporodní péče. Dnes se společně podíváme na to, jak funguje, kdy na ni máte nárok, a kolik vlastně dělá. Vyplatí se vám? A můžete ji vlastně vůbec žádat?

Kdo může čerpat?

Základní věcí je, kdo vlastně může dávku pobírat. Vlastně jedinou podmínkou je zde účast na nemocenském pojištění, které je součástí toho sociálního. V klasickém zaměstnání za vás toto platí firma, pro kterou pracujete. Pracujete-li však na dohodu (DPČ nebo DPP), platí za vás zaměstnavatel pojištění jen pokud přesahujete s příjmy určitou hranici. Samotná dávka je pak přiznávána správou sociálního zabezpečení, a to těm, kteří jsou v den nástupu účastni, tedy zaměstnáni. Bez dávky se tedy bude muset obejít třeba student nebo ti, kdož hledají místo na úřadu práce. Druhou podmínkou je, vcelku logicky, otcovství k dítěti, které se narodilo.

Otcovská poporodní péče

Doba, kdy pobíráte dávku se nazývá podpůrčí dobou. Dlouhá je maximálně sedm dní. Čerpat můžete začít hned v den narození ratolesti, maximálně však šest týdnů od porodu. O tuto sociální dávku se žádá. Použít můžete zde přiložený formulář. První stranu vyplňují otcové, druhou pak dají svému zaměstnavateli, který jej odešle na konci doby pobírání. V následujícím měsíci pak okresní správa sociálního zabezpečení peníze vyplatí. U živnostníků platí, že podávají žádost přímo a jen OSSZ.

Výpočet a výše

Jako u každé podobné sociální dávky i zde platí, že výše se odvíjí od zvláštního systému výpočtu. Zde ji ovlivňuje výše hrubých příjmů za poslední rok. Z této výše se vypočte denní vyměřovací základ. Dále platí následující redukční hranice:

a)       do 1090 Kč se započítá 100 %,

b)      od 1090 Kč do 1635 Kč se započítá 60 %,

c)       od 1635 Kč do 3270 Kč započítá 30 %,

d)      k 3270 kč a výše se nepřihlíží.

Takto redukovaný denní základ se pak sníží na 70 % a tolik tedy dávka na den dělá. Pro představu – otec s 25 000 hrubého dostane od OSSZ za 7 dní 4032 Kč.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.