Ošetřovné aneb péče o blízkou osobu: Kdo má nárok a za jakých podmínek

nemocný

Jaká práva jsou zaměstnance v případě, že nemůže z důvodu nezbytné péče o blízkou osobu vykonávat své zaměstnání? Kdo má nárok na ošetřovné? Jaké podmínky musí dotyčná osoba splňovat?

Ošetřovné není jen v případě, kdy pracující rodič se musí postarat o nemocné dítě. Situací je celá řada, jako například úraz či nemoc blízkého, který vyžaduje nezbytnou péči druhé osoby. Jaká práva má zaměstnanec na získání ošetřovného? Kdo je považován za osobu blízkou pro uznání ošetřovného? A jak to v případě, pokud nejste zaměstnaní na smlouvu, ale máte živnost a jste osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)?

Krátkodobé ošetřovné – podmínky pro přiznání

Podmínkou je nemoc či úraz blízké osoby, která vyžaduje nezbytnou péči druhého člověka. Pokud jde o blízkou osobu mladší 15 let, je důvodem k nezbytné péči jakákoli nemoc nebo úraz, které dítě utrpělo. Dalším důvodem k péči je uzavření dětského výchovného/školského zařízení z důvodu epidemie, havárie či jiné nepředvídatelné situace.

Druhou podmínkou je společná domácnost obou osob či jejich příbuzenský vztah, tj. rodič, dítě, sourozenec, manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, rodič manžela či manželky nebo rodič registrovaného partnera/partnerky.

Hlavní podmínkou je účast zaměstnance, tj. pečujícího na nemocenském pojištění. Nicméně ne všichni zaměstnanci účastní na nemocenském pojištění mají nárok na ošetřovné. Jedná se o osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o provedení činnosti či podnikající (OSVČ).

Délka čerpání dávky

Dávku je možné čerpat po dobu maximálně 9 dnů. Výjimkou je rodič samoživitel, který má nárok na čerpání ošetřovného po dobu 16 dnů, pokud pečuje o dítě mladší 16 let školou povinné.

Dlouhodobé ošetřovné – podmínky pro přiznání

Podmínkou je, že zdravotní stav blízké osoby, která byla hospitalizována (minimálně 4 po sobě jdoucí dny), po propuštění z nemocnice vyžaduje celodenní péči v domácím prostředí minimálně po dobu následujících 30 kalendářních dnů. Rozhodnutí vystavuje ošetřující lékař zdravotnického zařízení. Další podmínkou je vztah k ošetřované osobě a její souhlas. Ošetřující osobou může být nejen manžel/manželka či registrovaný partner/partnerka, ale také příbuzný v přímé linii, tj. tchán/tchyně, snacha/zeť, neteř/synovec, teta/strýc, druh/družka či jiná osoba žijící s ošetřovaným ve společné domácnosti.

Zásadní podmínkou je účast pečujícího na nemocenském pojištění, a to u zaměstnanců minimálně po dobu 90 kalendářních dnů za poslední 4 měsíce a u OSVČ alespoň 3 měsíce. OSVČ nesmí vykonávat samostatně výdělečnou činnost po dobu pobírání dávky.

Zdroje: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-kdyz-zdravy-zamestnanec-pecuje-o-sveho-blizkeho

https://www.podnikatel.cz/aktuality/osetrovne-a-dlouhodobe-osetrovne-kdo-ma-narok-a-za-jakych-podminek/

Náhledové foto: Pixabay