Od září přichází druhé Milostivé léto

Akce Milostivé léto se vrací, a to už od září. Změny byly již schváleny vládou a my se nyní podíváme, co druhá vlna odpouštění exekucí bude znamenat a na které všechny dluhy se bude vztahovat. Pojďme tedy na to!

Tři měsíce na zaplacení dluhu

Od 1. září tohoto roku začne druhá vlna akce Milostivé léto. To bude znamenat, že začíná tříměsíční doba na to, abyste se v rámci tohoto projektu zbavili svých dluhů vůči některým, zejména veřejnoprávním, věřitelům. Milostivé léto bude určeno pouze fyzickým osobám, ty musí mít dluh vůči nebo jiným veřejnoprávním subjektům. Například dopravním podnikům, samosprávám a podobně. Další podmínku představuje skutečnost, že dluh je věřitelem vymáhán prostřednictvím soudního exekutora. Osoba také nesmí být v insolvenci.

Jak se dluhů zbavit

Co tedy musíte v rámci Milostivého léta II udělat, aby vám byly dluhy odpuštěny? V tříměsíční lhůtě (od 1. září do 1. prosince 2022) musíte zaplatit výši původního dluhu, takzvanou jistinu. Dále musíte zaplatit paušálně stanovenou částku, která kryje náklady exekuce. Částka je stanovena na 1500 Kč bez DPH (je-li exekutor plátce DPH, dělá paušální částka s daní 1815 Kč). To jsou dvě položky, které musíte zaplatit. Budou vám tedy odpuštěny skutečné náklady exekuce (nad rámec paušálně stanovené částky) a další příslušenství – například úroky z prodlení. tento svůj záměr musíte do 30. listopadu ohlásit písemně exekutorovi, v doporučeném dopise exekutorovi můžete požádat, aby vám sdělil, kolik činí jistina vašeho dluhu.

Kterých dluhů se Milostivé léto II týká

Zákon stanoví, že Milostivé léto II lze využít, je-li věřitelem (oprávněným v exekučním řízen) Česká republika, územní samosprávné celky (obce, kraje, městské části, části statutárních měst), státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, dobrovolný svazek obcí, regionální rada soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem či územním samosprávným celkem, státní nebo národní podnik, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, Český rozhlas nebo Česká televize, právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celkem většinovou majetkovou účast a zdravotní pojišťovna.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/milostive-leto-ii-startuje-od-zari-2022-mate-druhou-sanci-snizit-dluhy/, https://www.denik.cz/ekonomika/milostive-leto-exekuce-exekutori-20230413.html

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.