Od července se zvýší státní příspěvky na péči o nemohoucí osoby

invalidní vozík

Pro lidi, kteří se starají o příbuzné nebo jiné osoby odkázané na jejich pomoc, jsou státní příspěvky základním příjmem, bez kterého se většina z nich může jen těžko obejít. Po několika letech nyní dojde k jejich navýšení. Co konkrétně se mění a o kolik se příspěvky navýší?

Navýšení od 1. července

Od 1. července letošního roku dojde k navýšení příspěvků na péči u třech ze čtyř tzv. stupňů závislosti. V dosavadní výši budou příspěvek pobírat lidé starající se o osobu v prvním stupni závislosti. V tomto případě tedy příspěvek zůstává stejný po osmi letech, kdy došlo k jeho poslední změně. Nezáleží přitom na tom, zda se jedná o dospělého či o dítě. U stupňů závislosti 2-4 ale k navýšení dojde.

vozíčkář

Foto: Pixabay

Jak se příspěvek zvýší?

Jak již bylo zmíněno, u prvního stupně závislosti popisovaného jako lehká závislost zůstává příspěvek na péči ve výši 3300 Kč pro děti. Jak vypadají v případě dětí další příspěvky? U druhého stupně závislosti (středně těžká závislost) již ale ke zvýšení dojde, ze 6600 Kč naroste o 800 Kč na 7 400 Kč. Třetí stupeň závislosti, tedy těžká závislost, se pojí s nárůstem příspěvku ze 13 900 Kč na 16 100 Kč. Čtvrtý stupeň závislosti označovaný jako úplná závislost se nově pojí s příspěvkem 23 000 Kč namísto původních 19 200 Kč. Specifickým případem je potom kategorie IV+, tedy péče o osoby s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Zde příspěvek naroste z 19 200 Kč na 27 000 Kč.

U dospělých potom příspěvky vypadají následovně. První stupeň znamená nezměněných 880 Kč, u středně těžké závislosti se příspěvek zvýší ze 4 400 Kč na 4 900 Kč, u těžké závislosti z 12 800 Kč na 14 800 Kč a u úplné závislosti z 19 200 Kč na 23 000 Kč. U kategorie IV+ je nárůst opět z 19 200 Kč na 27 000 Kč.

Další novinkou je možnost využít tzv. odlehčovací služby nikoliv jen 90 dní v roce jako doposud, ale rovnou 180 dní v roce.

Zdroje informací: https://www.mesec.cz/clanky/prispevky-na-peci-se-od-cervence-2024-zrejme-zvysi/

https://www.finance.cz/novinky/jak-se-zvysi-prispevek-na-peci-od-1-cervence-2024/

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.