Jak vystavit fakturu? Zjistěte, co na faktuře nesmí chybět  

Faktura

Fakturování může být pro řadu podnikatelů velkým strašákem, u kterého vyvstává plno otázek. Jak vystavit fakturu? Jaké náležitosti má faktura mít? Nebo třeba jaké existují druhy faktur? Na všechny tyto otázky ale existují snadné odpovědi, díky kterým zjistíte, že fakturování není zas taková věda.

Co je to faktura?

Začneme pěkně od začátku. Co je to faktura? Faktura je dokument, který vystavuje prodejce kupujícímu a který obsahuje informace o provedeném obchodu. Faktura je důležitá pro účetnictví a evidenci daní a zároveň dává kupujícímu informace k uhrazení platby.

Prodejce je fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje službu a vystavuje fakturu. Kupující je naopak fyzická nebo právnická osoba, která kupuje zboží nebo službu od prodávajícího a vzniká mu tak povinnost fakturu uhradit.

Co musí obsahovat faktura?

Povinné náležitosti na faktuře se liší podle toho, jestli jste nebo nejste plátcem DPH. Plátcem DPH se stáváte v případě, že jste za posledních 12 měsíců překročili příjem ve výši 2 000 000 Kč.

Náležitosti faktury pro plátce DPH

 • Název a adresa prodejce,
 • identifikační číslo organizace (IČO) a daňové identifikační číslo DIČ,
 • číslo faktury,
 • jméno a adresa kupujícího,
 • identifikační číslo kupujícího (v případě, že je plátcem DPH),
 • popis dodaného zboží nebo poskytnuté služby,
 • množství, cena a sazba DPH,
 • a celková částka a sazba DPH.

Mezi nepovinný údaj patří datum vystavení a datum splatnosti faktury. Tyto údaje je dobré uvádět pro snadnější sledování pohledávek a nezaplacených faktur.

Náležitosti faktury pro neplátce DPH

 • Jméno prodávajícího,
 • adresa prodávajícího,
 • a identifikační číslo osoby (IČO).

Mezi údaje, které nejste povinni na fakturu uvádět, patří:

 • Datum vystavení a datum splatnosti faktury,
 • číslo faktury,
 • název a adresa kupujícího,
 • popis zboží,
 • množství a cena,
 • a celková částka.

Jaké existují druhy faktur?

V rámci podnikání se běžně můžete setkat s 5 druhy faktur. Kromě jejich specifického účelu lze faktury dělit taky podle toho, jestli jsou zároveň účetním a daňovým dokladem. Jinými slovy, jestli splňují všechny zákonné požadavky. Mezi takové faktury patří běžná, dílčí a vyúčtovací faktura. Zálohová, ani proforma faktura nejsou daňovým dokladem.

Běžná faktura

Běžná faktura je základní faktura pro vyúčtování prodeje zboží nebo poskytnutí služeb a slouží kevidenci obchodních transakcí. Prodejce fakturu vystavuje až po dodání služeb nebo zboží.

Dílčí faktura

Dílčí faktura slouží k zaplacení určité části z celkové částky předem. V tomhle případě kupující platí za část služby nebo produkt, které mu už prodávající dodal.

Zálohová faktura

Zálohovou fakturu vystavuje prodejce, pokud chce od kupujícího část peněz obdržet ještě před dodáním zboží, popřípadě služeb.

Proforma faktura

Prodávající využije proforma fakturu ve chvíli, kdy chce od kupujícího obdržet celou částku za dodané služby nebo produkt předem.

Vyúčtovací faktura

Tenhle typ faktury úzce souvisí se zálohovou a proforma fakturou. Slouží totiž jako daňový doklad a prodávající ji vystavuje ve chvíli, kdy využil zálohové faktury nebo proforma faktury.

Jak vystavit fakturu?

K vystavení faktury můžete využít celou řadu nástrojů, od Excelu a Wordu až přes specializované účetní programy. Záleží jen na vás a vašich konkrétních potřebách. Pokud se chcete naplno věnovat svému podnikání, můžete své faktury a účetnictví svěřit do rukou odborníků.

Náhledové foto: Freepik

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.