Oblečení na pracovišti: Jak je to s výpovědí pro nevhodné oblékání a příspěvkem na ošacení

01_zamestnanci

Jak je to s oblékáním do práce? Může zaměstnavatel dát výpověď z důvodu nevhodného oblečení? Co a kdy může nařídit? Jak je to s příspěvkem na ošacení?

Dnes je běžné, že řada zaměstnavatelů žádá po zaměstnancích určitý dress code. V mnoha firmách jsou zakázány rifle, kraťasy, tílka, jakožto extravagantní oblečení. Co říká zákoník práce na to, jak má zaměstnanec chodit oblečený do práce z hlediska estetiky či firemní kultury? Může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď pro nevhodné oblečení?

Zákoník práce je striktní z hlediska bezpečnosti

Zákoník práce se v tomto směru zajímá jen o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nařizuje tak zaměstnavatelům, aby v pracovním prostředí, ve kterém oblečení či obuv podléhá při práci opotřebení, znečištění či plní ochrannou funkci, zajistili na náklady společnosti zaměstnancům coby osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní obuv či oděv. To by mělo být samozřejmostí například ve výrobním závodu nebo chemické laboratoři. Ale jak je tomu třeba v bance či na úřadu?

Podmínky pro určení dress codu

Někteří zaměstnavatelé mají požadavky na své zaměstnance ohledně oblečení i vzhledu. Ženám předepisují kostýmek, mužům společenský oblek či minimálně sako. Jsou firmy, které vyžadují po zaměstnancích, aby pracovali v pracovních úborech, které nejsou ochrannými pomůckami, ale znakem firemní kultury, jakožto působením na klienty, veřejnost apod. Vše je samozřejmě možné, ale za předpokladu, že daný vhodný oděv musí zaměstnavatel předepsat ve svém vnitřním předpise. A samozřejmě s ním musí zaměstnance seznámit. Další variantou je, že pravidla oblékání jsou dohodnuta v pracovní smlouvě.

Ignorování firemních předpisů ze strany zaměstnance

Pakliže zaměstnanec neakceptuje dress code a neobléká se v práci tak, jak zaměstnavatel požaduje, neporušuje pracovní kázeň. Nicméně jde o neplnění požadavků stanovených zaměstnavatelem pro výkon práce. Zaměstnanec může být varován, ale také nemusí. Může obdržet výpověď ihned. V tomto případě se jedná o porušení interních pravidel firmy určující nároky na práci, a to právě i třeba ohledně firemního oblečení.

Adekvátní požadavky na oblečení

Ze strany zaměstnance se nesmí jednat o přehnané požadavky. Musí zvážit, když svým zaměstnancům nařizuje, jak se mají oblékat v práci, zda jsou jeho požadavky oprávněné s ohledem na výkon práce a povahou pracovní činnosti. Rozhodně by se nemělo jednat o mimořádné finanční náklady pro zaměstnance. Je vhodné, aby zaměstnavatel, pokud vyžaduje určitý typ oblečení, na ošacení zaměstnancům přispíval. Pakliže by požadavky na dress code byly neúměrné, mohl by se zaměstnanec bránit výpovědi u soudu žalobou a získat odškodnění za neoprávněné propuštění ze zaměstnání.

Zdroj: https://www.finance.cz/550549-vypoved-zamestnanec-nevhodne-obleceni-prace/

http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace/cast-5-hlava-2-paragraf-104

Náhledové foto: Pixabay