Nový stavební zákon: co všechno se mění

stavba

Od 1. července 2024 nabyde účinnosti nový stavební zákon. Jeho hlavním úkolem je zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Mezi odborníky i laiky však existují i obavy z fungování zákona v praxi. Jako obvykle ale až čas ukáže, do jaké míry byly tyto obavy oprávněné či nikoliv.

Řízení o povolení záměru

Nový stavební zákon zavádí tzv. řízení o povolení záměru, jedná se vlastně náhradu několika různých druhů povolení jako je územní rozhodnutí, stavební povolení, územní souhlas apod. a jejich shrnutí pod jedno řízení. Řízení o povolení záměru bude zahrnovat i některá řízení o vydávání závazných stanovisek a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

stavba

Foto: Pixabay

Stavebník může podat žádost o toto povolení bez závazných stanovisek, příslušný stavební úřad si je namísto toho vyžádá sám. To je samozřejmě chvályhodná snaha a pokud bude systém takto skutečně fungovat, půjde nepochybně o změnu k lepšímu.

Jsou obavy na místě?

Sami stavebníci souhlasí s tím, že se jedná o změnu jdoucí jednoznačně správným směrem. Zatím ale mezi nimi přetrvává jistá skepse či minimálně opatrnost. Týká se to především námitky směřující k časovým lhůtám a jejich vymahatelnosti. Ta je totiž velmi diskutabilní. Je to trochu komplikované. V novém zákoně je sice řečeno, že pokud se úřad ve lhůtě 30 dní (nebo 60) nevyjádří, automaticky je předpokládán souhlas. To zní jako velmi dobrý přístup. Ďábel se ale skrývá v detailu a ten říká, že poté až do doby půl roku od podání žádosti může úřad rozhodnout zpětně a klidně i negativně.

Druhým otazníkem je tzv. Portál stavebníka. Ten zatím nikdo neviděl, a přitom se jedná o zásadní stavební kámen celé konstrukce nového zákona. Dokumenty jako je vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury se budou nahrávat právě tam. Jak bude portál vypadat a jak bude fungovat?

Zdroje informací: https://www.ceske-novinky.cz/2024/05/08/novy-stavebni-zakon-pod-lupou-kdy-budete-muset-ziskat-povoleni-ke-stavebnimu-zameru-a-co-postavite-bez-nej/

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.