Nový energetický zákon šmejdy nevymýtí

02_elektrina

V Poslanecké sněmovně se nachází významná novela energetického zákona. Tedy zákon, který je dlouho očekáván. Nyní se nachází ve druhém čtení. Předpis má mimo jiné více reagovat na praktiky takzvaných energetických šmejdů. Jaká je však realita? Jaké je hodnocení návrhu zákona ve vztahu k řešení problémů se šmejdy?

Chybí úprava sdělení termínu ukončení

Tento návrh zákona mimo jiné postrádá například přesné stanovení týkající se sdělování ukončení dodávek. V důsledku toho se mohou stále odběratelé dostat do neoprávněného odběru, což může vyústit v demontování elektroměruelektroměru či plynoměru a lidé tak budou moci zůstat bez energií. Nyní platný energetický zákon totiž umožňuje, aby bylo ve smlouvě s odběratelem stanoveno, že ani na vyžádání se nemusí termín ukončení sdělit. Na to má novela reagovat, avšak dělá to jen tak, že stanovuje dodavateli sdělit lhůtu, kdy může od smlouvy odstoupit, ne však přesný termín. To pak může vyústit v nepříjemnosti popsané výše.

Slabý Energetický regulační úřad

Další nejasností v novém energetickém zákoně je postavení a pravomoci Energetického regulační úřadu (ERÚ). Ten má dle zákona řešit problémy, které vyvstanou při situacích, které upravuje energetický zákon. Novela však upravuje jen řešení problémů u spotřebitelů. To znamená u fyzických osob, které v právním styku nevystupují v rámci podnikatelské či obdobné výdělečné činnosti. Otázkou tedy je, jak se budou řešit problémy s podnikateli, a jakou roli zde bude hrát ERÚ, jelikož zákonné kompetence v těchto sporech bude, pokud projde novela v tomto znění, postrádat.

Hrozí konflikt s unijním právem

Kvůli výše uvedeným nedostatkům také hrozí, že přijatá novela energetického zákona bude v rozporu s unijní legislativou. Hrozí zde totiž konflikt se směrnicí EU 93/13/EHS, která řeší nepřiměřené podmínky ve spotřebitelských smlouvách. Nyní ERÚ neřeší nepřiměřenost lhůt ve smlouvách. Odběratel s nimi prý souhlasí, a proto podepisuje smlouvu. To je však proti duchu obecné úpravy ochrany spotřebitele v našem právu. Novela má toto zlepšit, avšak omezení lhůt se vztahuje jen na spotřebitelské smlouvy. Přitom slabší stranou může být i podnikatel. U nich však možnost nesmyslně krátkých lhůt pro odstoupení od smlouvy.

Zdroj: Tisková zpráva společnosti SforP
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.