Novinka: Nové situace, kdy nesmíte dostat výpověď

Právo

Rozšiřuje se takzvaná ochranná doba v pracovním právu. Ta představuje časový úsek, kdy není možné dát zaměstnanci nebo zaměstnankyni výpověď z práce. Do ochranné doby budou nyní patřit také dny strávené na otcovské dovolené či v karanténě. Tato úprava však má svá specifika.

Nová úprava otcovské dovolené

Na začátku prosince tohoto roku vstoupila v účinnost novela zákoníku práce, která výslovně upravuje otcovskou dovolenou. Do této doby ji znal zákon o nemocenském pojištění pouze nárok na nemocenskou dávku otcovské poporodní péče. Zákoník práce nyní stanovuje novou překážku v práci pro zaměstnance, který je otec. Jde o výslovné označení otcovská dovolená. Otci tak tato překážka svědčí po dobu, kdy mu přísluší dávka otcovské poporodní péče dle zákona o nemocenském pojištění.

Ochrana otce na otcovské dovolené

Stejně jako u žen při mateřské dovolené, i otcům tak vzniká nárok na ochranu. Zejména jde o to, že po této době musí být otec zařazen na původní práci a pracoviště a zejména mu také nesmí být v této době dána výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Otec bude mít také nárok na bezprostřední čerpání dovolené po návratu z otcovské dovolené.

Nový zákaz výpovědi u karantény

Nové pravidla pro otce na otcovské dovolené obsahuje také novelizovaný § 53 písm. d) zákoníku práce, který stanovuje novou ochrannou dobu, kdy není možné dát ze strany zaměstnavatele zaměstnanci výpověď či mu okamžitě zrušit pracovní poměr. Nejde to v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené a nově tedy ani u otce na otcovské dovolené. Mezi novou ochrannou dobu se nyní také řadí doba, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa. Samotná karanténa totiž do této doby nebránila zaměstnavateli s vyhazovem pro daného zaměstnance (pokud nebyla ve spojení s dočasnou pracovní neschopností apod.).

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění účinném od 1. prosince 2022, https://www.mesec.cz/clanky/zakaz-vypovedi-nove-plati-jak-pro-dobu-nove-otcovske-dovolene-tak-i-pro-dobu-narizene-karanteny/, https://www.google.com/search?client=opera&q=ochranná+doba+zákoník+práce+2022&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.