01_hrbitov

Novela zákoníku mění náhrady za úmrtí v práci

Odškodnění pozůstalým za úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu definuje zákoník práce. Jeho aktuální novela označená jako Zákon č. 285/2020 Sb. mění některá pravidla pro řešení právě takovýchto situací, zejména pak výši odškodného a jeho příjemce. Jak jsou tedy nově definováni ti, kterým odškodné náleží a na kolik mají nárok?

Kdo má nárok na náhradu nemajetkové újmy?

První změnou, kterou novela zavádí, je samotný název řešení: z jednorázového odškodnění se nyní stala náhrada nemajetkové újmy. Mění se ale i podstatnější věci. Stejně jako nyní, odškodnění bude samozřejmě náležet manželovi/manželce zemřelého, případně registrovanému partnerovi. Kromě toho budou odškodňovány i další osoby. Mezi ty patří děti, rodiče a další nově definované osoby.

U dětí a rodičů se mění některé doplňující podmínky. Dle současné právní úpravy náleží náhrada pouze nezaopatřeným dětem a rodičům jen v případě, že se zemřelým sdíleli společnou domácnost. To se s poslední novelizací mění. U dětí mizí podmínka nezaopatřenosti a rodiče již nemusí pro odškodnění splňovat podmínku života ve společné domácnosti.

Kromě toho je možné vyplatit odškodní také dalším osobám, které byli se zemřelým v rodinném nebo obdobném poměru a smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.

02_hrbitov

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Vyšší odškodnění

Mění se i výše odškodnění. Současná výše náhrady byla stanovena na minimální výši 240 tisíc korun pro manžela či nezaopatřené dítě a stejná částka platila pro rodiče žijící se zemřelým ve společné domácnosti (pokud ale v domácnosti žil se zemřelým jeden rodič, náležela mu polovina částky).

Po novelizaci se od 1.1.2021 náhrady podstatně zvýší. Nebudou již ale fixované, automaticky budou valorizovány podle průměrné mzdy. Konkrétně půjde o její dvacetinásobek. V prvním roce bude za průměrnou mzdu považována částka 34 611 Kč. Současných 240 tisíc korun coby základní částka náhrady se  tak mění na 692 300 Kč.

Další náhrady

Kromě jednorázové náhrady nemajetkové újmy jsou s úmrtím zaměstnance na následky pracovního úrazu spojeny i další náhrady. Jedná se jednak o náhradu nákladů na výživu pozůstalých, kteří byli zemřelým vyživováni – v tomto případě se jedná o pravidelnou rentu – a také náhradu výdajů na pohřeb, která se zvyšuje z 20 tisíc korun na 52 tisíc korun.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *