Novela zákona: Home office aneb písemná dohoda o práci na dálku

home office

Novela zákona, kterou potvrdili poslanci, přináší řadu změn. Týká se i home office neboli práce z domova. Kdo bude moc požádat o práci z domova? Jak to bude s náhradou nákladů od zaměstnavatele a s úrokováním hodinového paušálu zaměstnance při práci z domova?

Novela má pomoc osobám sladit soukromý život s pracovním. Požádat o home office neboli práci z domova budou moc těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o blízkou osobu, která je závislá na jejich pomoci či při péči o dítě mladší věku 9 let.

Dohoda o práci na dálku musí být písemná

Písemná forma je zajištěním vyšší právní jistoty stran. Díky tomu bude zřejmé, jaké podmínky byly sjednány. Když jsou pravidla na papíře, můžete se jich snáze domáhat. Nepravidelnost či neočekávanost požadavku na práci z domu, jako například při náhlém onemocnění dítěte, není nutně na překážku. V dohodě není nezbytné předem rozvrhnout dny, v nichž bude práce z domova vykonávána. Je tak možná i varianta, že dohoda bude obecná, tj. konkrétní dny práce na dálku se v různých týdnech můžou lišit a zaměstnanec si je bude nechávat operativně schvalovat svým nadřízeným dle potřeby.

Nezbytnosti uvedené v písemné dohodě

Přestože v poslední verzi novely nejsou náležitosti dohody striktně stanoveny, je tak na jednotlivých stranách, jak si podmínky upraví. V dohodě bude místo výkonu práce na dálku, její způsob či rozsah, jak se budou schvalovat či určovat jednotlivé dny, kdy bude zaměstnanec pracovat v rámci home office. Dále i způsob komunikace a kontroly úkolů, tj. na jaké systémy zaměstnanec musí být během práce připojen, aby mohl například komunikovat s kolegy, nadřízeným apod.

Práva zaměstnance a zaměstnavatele

Zaměstnanec má právo požádat o práci na dálku. Povinností zaměstnavatele není, aby žádost schválil. Avšak v případě zamítnutí žádosti musí rozhodnutí písemně zdůvodnit. Odůvodnění může být jakékoli, pakliže nepřekročí zákonné meze, tj. nesmí být postaveno například na diskriminačních zákonech, vycházet z nerovného zacházení s podřízenými apod.

Vyplácení náhrad zaměstnanci

Při home office je povinností zaměstnavatele zajistit evidenci odpracovaných směn. Odpracované hodiny budou vycházet z této směny, jako kdyby pracovník vykonával práci z kanceláře. Od toho se pak bude odvíjet i částka paušálu. U náhrady nákladů při home office budou existovat 3 režimy. Stejně tak je možná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, že se paušál nebude vůbec poskytovat, jakožto je možná domluva jen o hrazení skutečně prokázaných nákladů. Bude-li písemně sjednáno nebo bude vyplývat z vnitřního předpisu, bude mít zaměstnanec nárok na paušál.

V režimu paušálu nemusí zaměstnanec o vyplácení nikterak zvlášť žádat. Paušální částka bude náležet za každou započatou hodinu práce. Její výši stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhláškou. Bude to obdobné, jako je například u cestovních náhrad.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zamestnani-home-office-novela-zakonik-prace.A230915_748519_podnikani_sov

https://www.penize.cz/pracovni-pomer/443966-zmeny-v-zakoniku-prace-se-tykaji-hlavne-prace-na-dohodu-a-home-office

Náhledové foto: Pixabay