Letecká přeprava zásilek

letadlo

Dopravní infrastruktura patří mezi nejzákladnější prvky regionálního rozvoje. Transport zásilek, zboží a jiného nákladu je zde představován v podobě automobilové, vlakové, letecké, ale i lodní dopravy. Letecká přeprava zásilek je dnes jednou z možností, jak bezpečně a v krátkém čase přepravit balíky, balíčky a zásilky nejen za velkou louži. Je pravdou, že tento druh dopravy byl populární již na začátku 20.století, kde šlo spíše o dopravu listovní. Po 2.světové válce se ale její popularita ještě zviditelnila, když se začalo touto cestou přepravovat i zboží. To jí zůstalo v podstatě dodnes.

Sledování zásilky

Samozřejmě, že trasování zásilky je v tomto případě možné. Zákazník tak má přehled o tom, co se s jeho balíkem stane při předání dané společnosti. Každá zásilka je ve skladovacím prostoru správně roztříděna a připravena k celnímu odbavení. Velmi důležitým bodem je správné vyplnění celního prohlášení. To je nutné k rychlému, přesnému a jasnému odbavení. Zákazník tímto prohlašuje, co je uvnitř balíku. Pokud celní správa dojde k přesvědčení, že není něco v pořádku, mohou být tyto zásilky po další kontrole a skenování dokonce otevřeny. Jakmile je vše bez závad, balík putuje na palubu toho správného letadla.

Mnohé firmy, které nabízejí leteckou přepravu zásilek, mají také ve svém portfoliu služeb i zajištění samotného celního prohlášení.

Na co by se nemělo zapomenout

Určitě by zákazník neměl zapomenout na pojištění zásilky. Tímto má jistotu, že v případě nenadálé události nebo dokonce při ztrátě balíku má jistotu, že mu bude cena balíku řádně proplacena. Dále je třeba se informovat o tom, jaké rozměry zásilek jsou přepravovány letecky. Ne vždy je to totiž možné. S tím rovněž souvisí i řádné zabalení balíku. Předejde se tak zbytečným komplikacím a nedorozuměním u koncového zákazníka.

Každopádně letecká přeprava zásilek stále patří k velmi žádaným službám v mnoha směrech.

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.