Nové zálohy na energie – jde je snížit až o polovinu

02_CEZ

Velká většina klientů tuzemských dodavatelů energií dostala začátkem roku nové ceny za poskytované služby a dodávky elektřiny či plynu, s nimi také nové rozpisy měsíčních záloh. Jsou pro vás tyto zálohy vysoké nebo dokonce likvidační? Lze si je snížit až o polovinu. Řekneme si jak.

U ČEZu lze snížit zálohy až o polovinu

Domácnosti, které využívají dodávek a služeb společnosti ČEZ, si mohou snížit vypočtené zálohy až o polovinu. Musí mít však dobrou platební morálku, což znamená, že v minulosti musely tyto domácnosti platit zálohy pravidelně a bezproblémově. Nejvyšší snížení je až o jednu polovinu, vždy jsou však tyto možnosti vysoce individualizované pro danou domácnost.  Zákon stanoví, že dodavatel energií stanovuje zálohy, a to nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby. Zákazník tedy může svého dodavatele přesvědčit o tom, že je zde potřeba zálohy snížit. Například investicí do zateplení, což ovlivní spotřebu v následujícím období, používáním jiného zdroje tepla či tím, že bude většinu topného období pobývat mimo odběrné místo.

Kdy se vyplatí snížit zálohy

Chcete-li tedy svého dodavatele požádat o snížení záloh, určitě je dobré k tomuto přistoupit jen, pokud se to vyplatí a jde v dané situaci o racionální krok. Asi nemá smysl snižovat zálohy s tím, že je jasné, že snížené zálohy by vám spotřebu nepokryly. Často tedy může jít o situace, kdy opravdu čekáte nižší spotřebu nebo je nižší spotřeba kvůli opatřením, které jste doma udělali, téměř jasná. Například po výměně oken, pořízení úsporných spotřebičů nebo při výrazném snížení vytápění.

Použijte samoodečet

Při plánování záloh vám pomůže samoodečet. Pokud sami zjistíte skutečnou spotřebu, je to v mnohých případech lepší, jelikož distributoři často mohou spotřebu jen odhadovat, což je jejich právo. Pokud například víte, že za poslední měsíce roku jste výrazně snížili spotřebu, avšak dodavatel použil odhad dle předchozích let, do kterého se tak výrazně snížení ještě neprojevilo, je na místě uvažovat o snížení záloh. Dle Energetického regulačního úřadu může distributorovi zaslat zákazník až desetkrát za rok plus ještě jednou k 31. prosinci daného roku. Tyto samoodečty se pak zohlední ve vyúčtování.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/finance-zalohy-za-plyn-a-elektrinu-je-mozne-snizit-az-o-polovinu-40420761, https://www.finance.cz/544473-vysoke-zalohy-za-energie/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.