Nově k příspěvku na živobytí poukázky

K příspěvku na živobytí přibyly od prosince minulého roku poukázky. Lépe řečeno, ti, kdož pobírají tuto dávku déle než půl roku, se budou muset spokojit s menším obnosem peněz. Zbytek jim bude dán ve formě poukázek na jídlo a nejzákladnější potřeby. O jaké poukázky vlastně jde? A co s sebou novinka přinese a co si tyto poukázky lze vlastně pořídit?

Část dávky jen v poukázkách

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi je účinná od června roku 2017 s sebou přináší jednu zásadní novinku. Pokud i vy pobíráte příspěvek na živobytí déle než půl roku, týká se vás také. Všechny tyto osoby budou brát již jen část příspěvku v hotovosti, zbytek bude formou poukázek. Do prosince 2017 to bylo možné také, bylo to však na každém, aby se individuálně rozhodl. Samotný poměr hotovosti a příspěvku v poukázkách bude určovat Úřad práce ČR podle svého uvážení. Interními předpisy budou však zavázáni brát v úvahu faktory, jako je situace příjemce, možnost využití poukázek v lokalitě a podobně. Obecně se dá říct, že více se bude poukázek používat ta, kde je podezření na zneužívání příspěvku.

Dotkne se to handicapovaných

Dle mluvčích různých organizací sdružujících handicapované se dotkne tato zásadní změna asi 800 000 lidí s postižením, kteří pobírají tuto dávku. Ti často pobývají v ústavech. Zde argumentují, že v nemocnicích či ústavech dostanou poukázky, které nebudou mít kde využít. Je zde také i možnost, že těchto poukázek využijí jejich příbuzní. V rámci schvalování bylo na toto upozorňováno, i přesto však návrh zákona prošel a od loňského června je účinným zákonem.

Něco málo o poukázkách

O jaké poukázky tedy vlastně jde? Nejde jen o pouhé stravenky, na které můžete kupovat pouze potraviny. Za tyto poukázky lze pořídit potraviny, ale i základní hygienické potřeby, lékárenské zboží, školní potřeby pro děti nebo oděvy.  Samozřejmě poukázky nepoužijete v hospodě ani v trafice při koupi tabákových výrobků a alkoholu. Poukázky státu dodává firmy Le Chéque Déjeuner, Ederend a Sodexo Pass. Úřady práce pak nabízejí seznamy obchodů, které tyto poukázky akceptují. Dostávat můžete poukázky v hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 korun.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.