Jak odvolat dar pro nevděk

Pohovor

Stává se to velmi často. Například darování domu. Nezřídka kdy se stává, že například rodiče darují svým dětem dům. Nic za to nechtějí a jsou rádi, že jejich dům zůstane, jak se říká „v rodině“. Může se ale také stát, že vztahy v rodině se začnou zhoršovat právě po darování tak cenné věci, jako je například nemovitost. Možná svého daru budete litovat. Lze odvolat dar? Ano, existuje institut odvolání daru pro nevděk. Pojďme se podívat, jak s ním správně zacházet.

V jakých případech lze dar takto odvolat?

Pojďme si namodelovat příklad, na kterém pochopíme, kdy a jak použít odvolání daru pro nevděk. Představte si, že pan Novák daroval před několika měsíci svůj dům, ve kterém celý život žil a na stará kolena se přestěhoval do menšího bytu. Jakmile byly vyřešeny všechny formality, syn se přestal zajímat o svého otce, a dokonce se vztahy s ním rapidně zhoršily.  Přestal mu pravidelně nakupovat nebo vozit, kam potřeboval. Když se dostal pan Novák do velkých potíží se zdravím, nikterak mu nepomohl. Při hádce se pak i pohádali a syn jej drobně napadl.  To je důvod, proč odvolat dar. Občanksý zákoník říká, že: Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.“

Nezapomeňte na důkazy

Hlavní věcí, kterou budete potřebovat budou důkazy. Nevděkem zákon rozumí úmyslné jednání nebo hrubá nedbalost, kterou dárci ublížíme. Budete tedy potřebovat nějaké důkazy, které by toto prokázaly. Například svědky nebo například doložení nějakých výhružných zpráv. Prostě něčeho, co dokáže ono nevděčné jednání obdarovaného. Druhým případem, kdy můžete požadovat vrácení daru, je dostání se do hmotné nouze, kdy nemáte ani na živobytí. Odvolání daru pro nouzi a taktéž jej upravuje občanský zákoník.

Je odvolání časově omezené?

Zákon stanovuje, že dárce má na takové odvolání daru čas jeden rok od okamžiku, kdy mu obdarovaný ublíží. Lhůty se tedy nikterak nevážou na samotný akt obdarování. I po letech, kdy již bude například nemovitost obdarovaného, můžete po ublížení (maximálně však rok po něm) stáhnout svůj dar zpět. Pokud vás obdarovaný neuposlechne, je nutné se obrátit na soud, kde přichází na řadu již zmíněné dokazování.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.