Pravidla pro placení soudních poplatků

Společné jmění

Od posledního zářijového dne minulého roku máte u soudů delší lhůtu pro zaplacení soudních poplatků. Mohlo by se to zdát, jako uvolnění pravidel, avšak opak je pravdou. Na jednu stranu máte delší časový úsek na placení soudních poplatků, ale soudy již nebudou dále tolerovat pozdní dodatečné placení, které bývalo praxí. Nezaplacením lze ztratit své právo, a dokonce prohrát spor. Kdy tedy soudní poplatky hradit? Nejdůležitější je uhradit takové poplatky včas. A pojem včas se touto novelou mění.

O 12 dní navíc

Lhůta se tedy mění z původních 3 na 15 dní. Máte tedy půl měsíce na to, vypořádat všechny pohledávky vůči soudu. Samozřejmě na určité výjimky, v kterých může soud dobu zkrátit. Zákon tedy stanovil takové navýšení dnů. Dále již však neumožňuje dodatečné zaplacení poplatků. Jakékoli zpoždění se tak již netoleruje. Výslovně zákon stanovil: K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží“. Ptáte se, co se stane, když poplatek nebude uhrazen? Úkon nařízený soudem se neprovede a návrh je neúčinný.

Rozhoduje okamžik připsání na účet

Ve vašem zájmu by tedy mělo rozhodně být uhrazení soudního poplatku (který je určen sazebníkem soudních poplatků) v zákonem a soudem stanovené lhůtě. Vždy nemusí mít neuhrazení fatální důsledky. Například pokud žalujete na nárok, návrh se nezaplacením neuplatňuje, ale můžete podat další žalobu. Na druhou stranu existují případy, kdy je zcela nutné, uhradit včas poplatek. Například pokud nezaplatíte za odvolání, ztrácíte celý proces a nemůžete to již nijak zvrátit.

Není důležité, kdo poplatek hradí

Nezřídka se stává, že poplatky se řeší formou půjčky. Pokud si půjčujete, avšak nemáte ještě peníze na účtu a nemůžete s nimi ještě nakládat, může za vás zaplatit poplatek i někdo jiný, s nímž se posléze vyrovnáte. Tuto tezi potvrdil i Nejvyšší soud České republiky, který v rozhodnutí z roku 2015 říká, že zaplacení poplatku je zastupitelným úkonem a že je tedy připuštěna platba prostřednictvím třetí osoby. Lze tedy domluvit si to, že za vás někdo soudní poplatek zaplatí. Vzhledem k tomu, že někdy jde o vyšší částky v řádech jednotek i desítek tisíc, je takové řešení časté.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.