Nová zpráva klimatického panelu je naléhavým varováním

Klima

Svět se neustále vyvíjí a mění, konstantou posledních let ale zůstává varování vědců, že prudký rozvoj naší civilizace sebou nese i značné riziko. Myšlenku na globální klimatickou změnu již politici a společnost akceptovali. Problém je ve způsobech, jak jí udržet na uzdě. Změna globální průměrné teploty by neměla v zájmu celého lidstva překročit hodnotu 1,5 stupně Celsia. Zatím bohužel míříme podstatně výše. A nejnovější zpráva klimatického panelu OSN mluví o tom, že rizika jsou možná ještě větší, než jak jsme si mysleli.

Problémy na obzoru

Naše Země se řítí do mnohem většího problému, než jsme si představovali. Upozorňují na to vědci, které však jako by nikdo příliš neposlouchal. Emise skleníkových plynů stále rostou a dosažení uhlíkové neutrality je v nedohlednu.

Způsob, jakým se chováme k přírodě nyní a jakým se k ní budeme chovat blízké budoucnosti, je v tomto ohledu bohužel poměrně předvídatelný a nebudí příliš mnoho optimismu. Zpráva klimatického panelu OSN (IPCC) je z těch, ze kterých doslova mrazí v zádech. Objevuje se v ní dokonce formulace, která popisuje Zemi v nepříliš vzdálené budoucnosti jako prakticky neobyvatelnou. Může se to zdát přehnané, pokud ale toto konstatování chápeme z pohledu naší civilizace a její současné podoby, zní to vlastně poměrně realisticky.

Klima

Foto: Pixabay

Co můžeme dělat?

Změny v rozsahu využívání a určité přeskupení dostupných zdrojů energie stejně jako využívání nových je to, co bude hrát ústřední úlohu v závodě o záchranu Země v podobě, v jaké jí známe. Bohužel právě to nám jde pravděpodobně až příliš pomalu. Využití a pohlcování oxidu uhličitého všemi dostupnými cestami by také pomohlo.

Bohužel sliby, které byly uvedeny v tzv. Pařížské dohodě, byly a jsou opakovaně porušovány. Stále se nedržíme jasně nastavených pravidel a řítíme se tak do propasti. Budeme se ve světle nového reportu snažit přikročit k radikálním změnám a udržíme společně hodnoty, díky kterým nám bude moci naše planeta i nadále poskytovat zdravé prostředí?

Výše uvedené lze interpretovat jediným možným způsobem: je zcela zřejmé, že celou naši společnost čekají radikální změny, které se budou týkat všech oblastí našich životů bez výjimky. To se bude samozřejmě týkat i podoby světové ekonomiky, která nevyhnutelně projde proměnou, pro kterou je označení „nová průmyslová revoluce“ asi velmi opatrné.

Zdroje informací: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/klimaticka-krize-oteplovavani-planety-zprava-ipcc_2204042009_zuj

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3449012-nova-zprava-o-klimatu-je-vazne-varovani-i-pro-cesko-shodli-se-experti

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.