Kdy má smysl přistoupit k oddělenému jednání v mediaci

Mediace

V rámci mediace někdy může dojít k takzvanému oddělenému jednání. Zjistěte, co to znamená a kdy se k takovému způsobu jednání nejčastěji přistupuje. 

Co je oddělené jednání v mediaci

Princip mediace spočívá v tom, že se strany sporu sejdou s mediátorem a společně se snaží najít nejlepší řešení jejich konfliktu. I přesto ale v mnoha případech může být přínosné takzvané oddělené jednání.

K oddělenému jednání v mediaci se přistupuje v okamžiku, kdy je nutné probrat věci, o nichž jedna strana sporu nechce mluvit před tou druhou. Zároveň se však jedná o věci, o nichž by měl mediátor vědět.

Kdy lze k oddělenému jednání přistoupit

Oddělené jednání je možné provést v případě, že s ním všechny strany sporu souhlasí. Pokud jedna ze stran konfliktu oddělené jednání vést nechce, neuskuteční se a mediace bude pokračovat klasickým způsobem. Případně mediátor rozhodne o jejím přerušení.

Oddělené jednání lze do mediace zařadit prakticky kdykoliv. Dojít k němu může jak na začátku, tak i kdykoliv v jejím průběhu. 

Jak toto jednání probíhá

Pokud se strany sporu na odděleném jednání domluví, může se přistoupit k jeho realizaci. Nejprve mediátor klientům sdělí, jak bude toto jednání probíhat a domluví se s nimi, kolik času každá ze stran potřebuje.

Nutno zdůraznit, že vše, co se mediátor na odděleném jednání dozví, je důvěrné. Proto je nutné, aby mediátor dodržoval princip mlčenlivosti. Oddělené jednání neslouží k tomu, aby se jedna ze stran s mediátorem domlouvala na strategii vůči druhé straně. Je určeno k tomu, aby mediátor dokázal lépe pochopit každou ze stran sporu.  

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.