Nová pravidla oddlužení platí už od června

První červnový den nám mimo dne dětí přináší i novinky v procesu oddlužení. Dnes se tedy na tyto změny zaměříme a zkusíme si je popsat. Pojďme tedy na to!

Nezabavitelná částka

Před tím, než se rozhodnete do oddlužení zapojit, je dobré si vše důkladně promyslet. Je sice hezké být zase bez dluhů, musíte si však odpovědět, zda se vám to vyplatí. Jde o běh na dlouhou trať. Trvá tři nebo pět let a hlavní je, že vaše příjmy v tomto období budou minimální. Z vydělaných příjmů vám totiž půjde jen takzvané nezabavitelné minimum. Zbytek pošle rovnou zaměstnavatel na účet insolvenčnímu správci. Nezabavitelná částka je pak jednotlivých případech následující:

  1. 1 osoba: 12 858 Kč (před novelou 9 644 Kč),
  2. dlužník a manžel nebo dítě: 14 465 Kč (dříve 11 251 Kč),
  3. dlužník a další dvě osoby (dítě nebo manžel): 16 072 Kč (dříve 12 858),
  4. dlužník a další tři osoby (dítě nebo manžel): 17 679 Kč (dříve 14 466 Kč),
  5. dlužník a další 4 osoby (dítě nebo manžel): 19 287 Kč (dříve 16 073 Kč).

Jak jde tedy vidět, novela dlužníkům v tomto ohledu přidává více peněz na živobytí. I tak jde však o minimální příjmy, za které není lehké žít.

Rozhodnutí soudu

Vaši žádost bude posuzovat příslušný krajský soud. Ten, který je místně příslušný pro vaše trvalé bydliště. Obvykle toto čekání na rozhodnutí trvá okolo 4 měsíců. Při podání se však pozastavují všechny exekuce, což je určitě pro dlužníka pozitivní. Když podáte k soudu návrh, vaši věřitelé mají současně také právo uplatňovat u soudu své pohledávky. Od června mohou věřitelé takto činit do 60 dní od okamžiku, kdy návrhu soud vyhověl. Věřitel, který se v dané lhůtě nepřihlásí, má smůlu a nemá nárok na uplatňování svých pohledávek vůči vám. To však neplatí u některých výjimek. Jedna za všechny – dluhy, které plynou z vyživovací povinnosti dlužníka.

Splácení

Na začátku oddlužení bude od 1. června vždy probíhat takzvané zpeněžení majetkové podstaty. Bude se prodávat váš majetek. Přesná podoba však ještě není známá. Je možné, že stát bude nechávat majetek o určité hodnotě. Druhý návrh zase je, aby se prodávalo jen to, co je nadstandard. Po splácení bude rozhodovat soud o tom, zda vám zbylé dluhy odpustí. Musíte uhradit minimálně 30 % dluhů. Pokud se však nepodaří tuto metu překonat, bude poté soud posuzovat, zda jste vynaložili dostatečné úsilí.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.