Nová povinnost pro firmy: Zprovoznění etické linky od srpna

společnost

Od srpna vstoupí v účinnost zákon o ochraně oznamovatelů. Co si pod tím konkrétně představit? Koho se týká? Komu hrozí za nesplnění až milionová pokuta?

U velkých světových firem je kanál pro oznamování prakticky samozřejmostí. Jen za loňský rok ho má údajně zřízený 70 % světových firem. Zavedení etické linky prý posiluje důvěru i spokojenost zaměstnanců. Zaměstnavatelům navíc pomáhá ke zlepšení jejich reputace zodpovědné firmy. Mnohdy může odhalení problému ušetřit i značnou finanční částku.

Vnitřní oznamovací systém

Zákon, který vstoupí v účinnost již 1. srpna 2023, se bude týkat firem s 250 a více zaměstnanci. Pak v další vlně, ke které má dojít nejpozději od 15. prosince 2023, se přidají i společnosti mající od 50 do 250 zaměstnanců. Větší a střední podniky, které zákonnou povinnost doposud neřešily, mají na zprovoznění etické linky doslova už jen pár hodin. Zpravidla se budou muset spolehnout na externí dodavatele řešení. Za nesplnění povinnosti totiž hrozí až milionová pokuta. Firmy můžou navíc k systému nahlašování dobrovolně přidat i neetické praktiky, jako je obtěžování na pracovišti, bossing či šikana.

Kdo je oznamovatel nečestného jednání

Oznamovatelem nekalého jednání může být nejen zaměstnanec, OSVČ, ale také uchazeč o zaměstnání, stážista, člen představenstva či dozorčí rady, stejně tak i dobrovolník. Je zásadní, aby tato možnost podat oznámení byla snadno přístupná všem uvedeným subjektům.

Ze strany firmy je důležité, aby oznamovací kanál byl hodnověrný, přehledný, snadno dohledatelný tak, aby jej zaměstnanci mohli opravdu využívat. V opačném případě totiž můžou využít přímo nahlašovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR, což však může mít pro danou společnost zásadnější reputační, finanční i procesní dopad, i pokud by v daném případě nedošlo k porušení zákona.

Jak je to s ochranou oznamovatele

I když zákon neprošel v podobě přikazující firmám přijímat anonymní oznámení, tak nahlašovací systém musí totožnost oznamovatelů držet v utajení. Současně společnosti můžou anonymní nahlašování zpřístupnit rovněž svým zákazníkům, kteří nejsou pod ochranou zákona. Ze zákona jsou chráněni samotní oznamovatelé, tak i jejich blízké osoby, jako je manžel pracující ve stejné firmě, nebo kolega, který pomůže s vyplněním oznámení nebo s dodáním určitých informací. Právní ochranu získávají před jakýmkoli odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele, především v případě výpovědi, přeložení na nižší pozici, snížení platu nebo převedení na jiné oddělení.

Zákon počítá s nezávislým prošetřením podezření na protiprávní jednání nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení. Oznamovatel získá vyrozumění o závěru šetření do tohoto termínu. V odůvodněných případech bude možné lhůtu ještě 2x prodloužit.

Zdroj: https://finmag.penize.cz/byznys/443759-nekalosti-bossing-ci-sikana-firmy-ceka-nova-povinnost-hrozi-vysoke-pokuty?_gl=1*1fc1pjj*_gcl_au*NzU1MzI1ODQ3LjE2ODg4MzkwNzU.

https://svethospodarstvi.cz/byznys/etickou-linku-na-oznamovani-nekalosti-musi-zridit-az-15-000-firem/

Náhledové foto: Pixabay