Dotace

Nová dotace – za zasazený strom až 250 tisíc

Stát chce do pěti let vysadit nových 10 milionů stromů. Na to vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí nemalé prostředky. Za aktivitu vysazení stromu můžete dostat od několika tisíc až po čtvrt milionu korun. Dnes se podíváme na tuto novou dotaci zblízka. Pojďme na to.

O co jde?

Od 14. října byl spuštěn nový dotační program. Fond životního prostředí v něm chce zvýšit výsadbu listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Název je Sázíme budoucnost a cíle nejsou malé. Do pěti let 10 milionů nových listnáčů. Na tyto aktivity se vyčlenilo 100 milionů korun. Stromy by měly nejvíce přibývat na veřejných prostranstvích obcí přímo v zástavbě a okolí. Může jít také o uzavřené vnitrobloky nebo společné dvory bytových domů. Nárok tedy mají jak obce, úřady, firmy, školy, tak i komunity, spolky, skupiny lidí i jednotlivé fyzické osoby. Jedinou podmínkou je legitimní vztah k místu, kde chcete výsadbu realizovat.

Kdo a jak posílá žádosti?

Jak bylo tedy již zmíněno výše, každý si může o dotaci požádat. Výjimku tvoří právnické osoby typu politické strany nebo hnutí. Další podmínkou je již zmíněn vztah k dané lokalitě. Konečná dotace od státu bude ve výši 20 až 250 tisíc korun a žádosti se mohou posílat již od 14. října. Ukončení tohoto dotačního titulu se pak uskuteční buď 31. 8 2020, nebo po vyčerpání částky, která byla na projekt vyčleněna. Žádost můžete posílat elektronicky na stránkách agendového informačního systému SFŽP ČR. Ty tištěné přílohy, které nelze poslat elektronicky doručte Státnímu fondu životního prostředí nejpozději do 15 kalendářních dní od podání elektronické žádosti do systému.

Kolik se dostává za jeden strom?

Samozřejmě, že podmínek je více a ambicí článku není je všechny reprodukovat. Proto se nyní podíváme na námi poslední vybraný aspekt dotace. Podíváme se na to, kolik dostanete na jeden strom. To shrneme v následujícím výčtu (obvody jsou určeny ve výšce 1 metru stromu):

  1. listnatý strom, obvod 8-10 cm: 1500 Kč na pořízení a 1000 Kč na závlahu,
  2. listnatý strom, obvod 10-12 cm: 3000 a 1000 Kč,
  3. listnatý strom, obvod 12 a více cm: 4000 a 1000 Kč.

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *