Nezdanitelné položky

Nezdanitelné položky jsou něco, co zajímá každého, kdo podává daňové přiznání. Pro rok 2019 je termín podání daňového přiznání určen do 1.4.2019 (s využitím služeb daňového poradce máte čas až do 1.7.). O tom, kdo má povinnost podat daňové přiznání jsme vás již informovali v jiných článcích. Dnes se zaměříme na jednu kapitolu, která je součástí daňového přiznání, a na které můžete značně ušetřit – jsou to nezdanitelné položky.

Dary a bezúplatní plnění

Za dar, který jste v loňské sezóně darovali, se můžete daňově zvýhodnit. Hodnota daru musí činit minimálně 1 000 korun nebo musí přesáhnout 2 % vašeho základu daně. Nejvíce si můžete odečíst ale 15 % základu daně. Pokud patříte mezi dárce krve, i toto se považuje za nezdanitelnou položku. Jeden bezplatný odběr krve stát oceňuje částkou 3 000 Kč.

Zaplacené úroky z hypotéky nebo z úvěru ze stavebního spoření

Měsíční úroky, které platíte v rámci hypotéku nebo úvěru ze stavebního spoření si můžete taktéž z daní odečíst, a to až do výše 300 000 Kč.

Penzijní připojištění a doplňkové spoření

Od daňového základu si můžete odečíst také náklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, a to až do výše 24 000 Kč. Měsíční vklad ale musí být vyšší než 1 000 Kč.

Životní pojištění

Až 24 000 Kč ročně si můžete odečíst od základu daně v případě, že si platíte životní pojištění. Musíte ale splnit určité podmínky, mezi které patří to, že vaše smlouva o životním pojištění nebude umožňovat mimořádné výběry. Dalšími podmínkami je výběr až po dosažení 60 let, pojištění musí být sjednané aspoň na 5 let. Poslední podmínkou je sjednaná fixní částka na dožití, u které pojistná doba trvá od 5 do 15 let, a pojistná částka musí být minimálně 40 000 korun (u osob nad 15 let pak minimálně 70 000 Kč).

Úhrady na vzdělání

Kurzy, zkoušky nebo různá školení mohou snížit váš základ daně za rok až o 10 000 Kč. Osoby se zdravotním pojištěním mají možnost si snížit základ daně až o 15 000 Kč, dle závažnosti jejich handicapu.

Příspěvky odborům

Maximální výše, kterou si můžete odečíst od základu daně za příspěvky odborů, činí 3 000 Kč, maximálně však do 1,5 % vašich zdanitelných příjmů.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.