Nezaměstnanost v ČR: Problém nebo příležitost?

02_prace

Nezaměstnanost v České republice zůstává stabilní na úrovni 3,5 %. Tato situace však přináší nové výzvy pro ekonomický růst a trh práce. Jak se s tímto fenoménem vypořádají zaměstnavatelé a vláda, může mít dlouhodobý dopad na celou ekonomiku.

Nezaměstnanost: Nízká, ale problematická

Podle nejnovějších dat Úřadu práce ČR bylo k 30. listopadu 2023 evidováno 263 226 uchazečů o zaměstnání. Je to o něco více než v minulém roce, ale stále pod historickým průměrem. I přes nízkou nezaměstnanost se objevují známky, že tento stav může brzdit ekonomický růst. Nedostatek pracovních sil omezuje možnosti zaměstnavatelů a může vést k zvyšování mezd.

Vliv ukrajinských pracovníků

Významným faktorem, který pomohl udržet nízkou nezaměstnanost, je příliv pracovní síly z Ukrajiny. Od začátku konfliktu v roce 2023 získalo v ČR práci více než 340 tisíc Ukrajinců. Tento trend ukazuje na potřebu zahraničních pracovníků v českém hospodářství, zejména v obdobích, kdy domácí pracovní síly nestačí.

Na trhu práce je aktuálně více volných míst než uchazečů. To ukazuje na přetrvávající nerovnováhu. Zaměstnavatelé mají stále velký zájem o pracovníky v technických a dělnických profesích. Obzvláště kvalifikovaní řemeslníci jsou velmi žádaní. Nezaměstnanost je nejnižší v okolí Prahy a nejvyšší v regionech jako Karviná a Bruntál.

Situace podpory v nezaměstnanosti

V listopadu 2023 pobíralo podporu v nezaměstnanosti přibližně 77 tisíc osob. To tvoří necelou třetinu všech uchazečů. Průměrná výše podpory činila necelých 11 tisíc Kč měsíčně. Tato čísla naznačují, že ačkoli trh práce nabízí mnoho příležitostí, existuje stále podstatná skupina lidí, kteří mají problém najít práci.

„Ačkoli někteří očekávají v příštím roce zvýšení nezaměstnanosti, já s nimi nesouhlasím. Je totiž pravděpodobné, že se ekonomika oživí a nezaměstnanost zůstane stabilní. Nízká nezaměstnanost však představuje problém pro dlouhodobý růst. Firmy nemají lidi, nemohou růst a musejí zvyšovat ceny. To jim podkopává mezinárodní konkurenceschopnost,“ říká Vladimír Pikora, hlavní ekonom skupiny Comfort Finance Group.

Zdroje info: X, Vladimír Pikora, https://www.penize.cz/tiskove-zpravy/449442-nezamestnanost-stagnuje-na-35-vlada-ma-o-jeden-problem-min

Náhledové foto: Pixabay