Nezabavitelná částka v exekuci: Zvýšení a nový výpočet

Peníze

S novým rokem přišla novinka v exekučním i insolvenčním právu. Zvýšila se totiž nezabavitelná částka, tedy částka, která vám musí zbýt z vašeho příjmu při exekuci srážkami z příjmu nebo při splácení oddlužení v rámci insolvence. Podívám se na její novou výši i nový výpočet.

Zvýšení životního minima

Nezabavitelná částka je významně ovlivněna výší životního minima, také normativními náklady na bydlení a počtu osob, vůči kterým má dlužník vyživovací povinnost. První den tohoto roku byl tedy dnem, kdy se zvýšila nezabavitelná částka, a to kvůli zvýšení prvních dvou vyjmenovaných faktorů, které výslednou částku určují. Životní minimum je aktuálně 4 860 Kč, normativní náklady na bydlení pro účel výpočtu nezabavitelné částky se pak zvýšil na 15 597 Kč. Minimální nezabavitelnou částkou v roce 2023 tak je částka 13 638 Kč měsíčně pro jednotlivce.

Změny v roce 2023

Změn v tomto ohledu je však daleko více. Pro normativní náklady na jednu osobu na se již nepoužijí náklady na bydlení v nájmu v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, ale s normativním nákladem nájemního bydlení pro jednu nebo dvě osoby v bytě užívaném na základě nájemní smlouvy v obci s alespoň 70 000 obyvateli. Další změnou budiž, že nezabavitelná částka na povinného již nejsou 3/4 ale 2/3 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení. Na vyživovanou osobu dělá nyní nezabavitelná částka 1/4 a již ne 1/3 nezabavitelné částky na povinného. Závěrem se také mění částka, nad kterou již jde z příjmu strhávat bez omezení. Již nejde o dvojnásobek ale jen o 1,5násobek součtu částky životního minima jednotlivce a normativu nákladů na bydlení.

Jak vypočítat nezabavitelnou částku

Výpočet je poměrně dlouhý a není jednoduchý, avšak nikterak zákeřný. První stanovíte vaši čistou mzdu. Z této odečtěte základní nezabavitelnou částku 13 638 Kč na sebe a 3 409,50 Kč za každou vámi vyživovanou osobu, typicky děti. Součet zaokrouhlete na celé Kč nahoru. POkud je rozdíl vaší čisté mzdy a nezabavitelných částek vyšší než 1,5násobek základní nezabavitelné částky, pak je tato částka nad tento násobek plně zabavitelná. Pod tuto částku (30 685,50 Kč) zaokrouhlíme dolů na částku dělitelnou třemi a rozdělíme na třetiny. Z první třetiny se v exekuci hradí pohledávky dle pořadí, z druhé bez ohledu na pořadí nejprve pohledávky na výživné a pak přednostní pohledávky, pak dle pořadí. Nestačí-li na všechny výživné druhá třetina, uspokojí se nejprve to běžné a poté nedoplatky. Třetí třetina je vyplacena dlužníkovi.

Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/v-roce-2023-se-meni-nezabavitelna-castka-ale-i-postup-vypoctu/anketa-1235/, https://abivia.cz/rady-jak-na-dluhy/nezabavitelna-castka-insolvence-exekuce/, https://www.mesec.cz/clanky/nezabavitelne-castky-pro-dluzniky-v-exekuci-se-zvysily-ale-pocitaji-se-jinak-nez-drive/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.