Nevyčerpaná dovolená. Jak ji využít

Zaměstnání

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Blíží se konec roku, což z pracovního hlediska znamená, že po novém roce budete mít k dispozici opět nový počet dní dovolené. Co s těmi starými, které ještě teď máte za rok 2019? jak je nejlépe využít? Co s nimi?

Zaměstnavatel rozhoduje

V první řadě si musíme říct, že hlavním pravidlem u čerpání dovolené je, že ji nařizuje zaměstnavatel, respektive o ní rozhoduje. Jeho povinností je, aby ji nařizoval tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal do konce roku.  Pokud vám již zaměstnavatel takto nařídí dovolenou, musí tak činit minimálně 14 dní dopředu a písemně. Pokud tak neučiní, jde o přestupek. Existuje však důvod, kdy nemusí během roku takové čerpání nařídit. Jde o situace, kdy za daný rok nelze nařídit dovolenou z důvodů překážek na straně zaměstnance nebo z důvodů provozních.

Dokdy ji smíte dočerpat?

Jen v případě, že jde o situaci, kdy za rok zaměstnavatel nenařídil dovolenou kvůli výše zmíněným důvodům, může zaměstnanec převést dovolenou do dalšího roku. Pokud si ji takto převede, zaměstnavatel musí nařídit její dočerpání v prvních 6 měsících dalšího roku. Pokud tak neučiní, získá zaměstnanec právo určit si čerpání sám. I v takovém případě musí proběhnout písemné oznámení 14 dní předem. Tentokrát ze strany zaměstnance.

Jak to funguje v praxi

Samozřejmě v praxi to chodí tročku jinak a to následovně. Zaměstnanec přijde s žádostí k zaměstnavateli o čerpání dovolené. Jde však jen o jakýsi neformální akt, po kterém následuje formální nařízení čerpání dovolené. Navíc zaměstnavatel, i při žádosti, nemusí zaměstnavateli vyhovět. Často se také stává, že zaměstnavatel umožní vzít si dovolenou do dalšího roku, i když situace nesplňuje parametry, dle kterých jediných lze převést dny dovolené do dalšího roku. Opět jde o benevolenci zaměstnavatele. Nejde o váš nárok, nýbrž „dobrou vůli“ šéfa.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.